0 of 0 for ""

Hvordan kan norske bedrifter gjøre lønnsomme investeringer for et bedre miljø?

Bærekraftsjef Jon-Viking Thunes deltok på Abelias frokostmøte «Våkn opp» 6. februar.

– Når vi diskuterer miljø og miljøriktige investeringer, har vi ut fra tidligere erfaringer «lært» at det å ta miljøhensyn i valg av løsninger og metoder stort sett er forbundet med ekstra utgifter, som øker størrelsen på nødvendige investeringer og reduserer et prosjekts økonomiske lønnsomhet fordi det ikke gir tilsvarende økte inntekter tilbake. Dette er imidlertid en av disse sannhetene som virkelig er i ferd med å endre seg på mange områder.

Les hele intervjuet på Abelias nettsider.

For spørsmål, kontakt Jon-Viking Thunes: jon.viking.thunes@sweco.no