0 of 0 for ""

Hvordan gjøre gull av gråstein?

Gjenbruk av materialer til infrastruktur kan redusere klimagassutslipp og kostnader med opptil seks milliarder euro hvert år i Europa. Det kommer fram i en ny Sweco-rapport som publiseres i dag.

Hvert år produserer Europa over fire milliarder tonn med stein, grus og sand. Det er nok til å dekke hele Danmark med en dybde på over 30 centimeter hvert eneste år.

I dag gjenvinnes kun syv prosent av all stein, grus og sand i Europa, men potensialet er mye større. Ifølge European Aggregates Association (europeisk pukkforening) er det mulig å øke gjenvinningsgraden av byggeråstoffer til et sted mellom tolv og 20 prosent på noe sikt. I rapporten Circular Materials in Infrastructure viser Sweco hvordan vi kan få til det og samtidig spare opptil seks milliarder euro og 550 tonn med jomfruelige materialer i infrastruktursektoren årlig.

– Det er stort fokus på gjenbruk, spesielt av klær, vann og elektronikk. Det er viktig, men vi bør også fokusere på sirkularitet i sektorer der det monner. Sirkularitet av materialer i infrastrukturprosjekter som stein, grus og sand i dag har altfor lite fokus, på tross av at infrastruktur er en kritisk del av samfunnet og vi vet at det er mulig å redusere både store utslipp og store kostnader, sier Elisabeth Gammelsæter, seniorrådgiver i Sweco Norge og medforfatter av rapporten.

Elisabeth Gammelsæther

Bilde: Elisabeth Gammelsæter (Sweco)

I rapporten ser Gammelsæter og hennes svenske kollega Karin Larsson nærmere på to europeiske jernbanebyggingsprosjekter og hvordan sirkulære tiltak kan brukes for å redusere utslipp og kostnader. Gitt størrelsen på store infrastrukturprosjekter, vil bare én prosent reduksjon i transport kunne gi betydelige besparelser i karbonutslipp og kostnader. I et konkret stort jernbaneprosjekt har man redusert transporten av tilslag med 347 000 km, og dermed spart 3,2 millioner euro og 1 500 tonn CO2.

– Med bare små grep kan man få til store utslippsreduksjoner og reduksjon i kostnader. Dette er relevant for oss som rådgivere, vi er engasjerte i prosjekter som anvender masser både innen industri, energi, bygg og samferdsel. Det er også viktig for kundene våre, som kan spare utslipp, spare penger og bidra til at kvalitetsressurser varer lengre. Et råd går på hvordan vi som rådgivere opptrer. Vi bør slutte å velge de enkle løsningene vi «alltid har valgt», våge å tenke utenfor boksen og se etter sirkulære løsninger, sier Gammelsæter.

Et av eksemplene som trekkes frem i rapporten er fra Hovinbyen i Oslo der Pådriv har utviklet en massehub. Her kan steinmasser fra ulike prosjekter i hovedstaden utveksles for ny bruk heler enn å bli fraktet langt av sted til deponi. Dette er med på å redusere dette behovet for at jomfruelige masser fraktes fra omliggende kommuner inn til prosjekter i Oslo.

For å sikre raskere omstilling fra en lineær til en sirkulær strategi av tilslag i infrastrukturprosjekter, har Sweco laget en tiltaksliste som tar sikte på å oppnå gevinster innen områdene:

  • Regulering og veiledning, anskaffelse og spesifikasjon
  • Samarbeid, databruk og digitale verktøy
  • Finansielle instrumenter og insentiver og planlegging

Tiltakene og mer informasjon finnes i rapporten som kan leses og lastes ned her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Elisabeth Gammelsæter, seniorrådgiver i Sweco og medforfatter, elisabeth.gammelsaeter@sweco.no, +47 90965929
Marte Hortemo, kommunikasjonsrådgiver i Sweco, marte.hortemo@sweco.no, +47 99356242