0 of 0 for ""

Hvordan forhindre at farlige stoffer havner på avveie?

Mer enn 10.000 norske virksomheter håndterer farlige stoffer. Våre sikkerhet- og risikorådgivere kan bistå virksomheter i deres arbeid med sikring av farlige stoffer og risikovurdering.

Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lansert en ny veileder som skal hjelpe virksomheter med risikovurdering av uønskede, tilsiktede handlinger knyttet til bruk av farlige stoffer. Våre rådgivere kan bistå virksomheter i deres arbeid med sikring av farlige stoffer og risikovurdering.

– Farlige stoffer har enormt skadepotensial, og kan føre til store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Derfor er det lurt for virksomheter å ha god oversikt over hvilke stoffer som finnes. Swecos sikkerhetsrådgivere kan hjelpe med å identifisere hva som faktisk er farlige stoffer, og gi råd til forebyggende tiltak. Ofte er ikke tiltakene så dyre engang, sier Håkon Omdal Laskemoen, seniorrådgiver sikkerhet og gruppeleder brann og risikostyring i Sweco. 

I dag er det krav om at alle virksomheter som bruker eller oppbevarer farlige stoffer skal gjennomføre grundige risikovurderinger. Disse vurderingene skal også inneholde en vurdering av uønskede, tilsiktede handlinger. Målet er å unngå at stoffene havner på avveie.

Skal unngår sabotasje og misbruk

Den nye veilederen legger vekt på to felt: sabotasje og misbruk på fabrikken, og den omfatter alle stoffer som kan brukes til å gjøre noe ondsinnet.  

– Det behøver ikke være terror, det kan være sabotasje eller pøbelstreker. Men konsekvensene av for eksempel gass og noen enkle pøbelstreker kan bli fatale, og det er der det nye regelverket kommer inn, sier Håkon.

– Det har alltid vært krav til at virksomheter må gjøre risikovurdering, men har da primært omhandlet ulykker. For eksempel lekkasjer på grunn av aldring. Den nye veilederen rettes mot tilsiktede hensikter, terror, sabotasje og hærverk, legger Knut-Arne Vik, brannrådgiver og sikkerhetsrådgiver i Sweco til.  

Med farlige stoffer menes alt som er akutt giftige for mennesker, brannfarlige gasser og vesker, eksplosiver, oksiderende og selvantennende stoffer, og stoffer som utvikler giftig gass i kontakt med vann. For eksempel gjødselprodukter som tidligere er brukt til å lage bomber, bensin eller diesel.

Oversikt og tiltak

 Ifølge DSB er det stor variasjon i kunnskap om, og sikring av, farlige stoffer hos norske virksomheter. Mange er flinke, mens andre har en jobb å gjøre.

– Vår gruppe har høy kompetanse på sikkerhetsrådgivning, og kan levere et flerfaglig tilbud ettersom vi sitter tett på de som prosjekterer bygg ellers. I tillegg sitter våre sikkerhetsrådgivere sammen med brannrådgivere, så vi kan brannfarlige stoffer, sier Håkon.

Swecos sikkerhetsrådgivere hjelper ulike kunder med risiko- og sikkerhetsvurderinger, og kan bistå med å vurdere faren for tilsiktede hendelser, så vel som ulykker.

– Til og med maling over et visst kvantum er farlig stoff. Vi kan få spørsmål som

‘vi har så og så mye maling og kjemikalier, hva må vi ta hensyn til her?’, Hvis de for eksempel lagrer mye rart på ett sted, kan svaret være så enkelt at de må oppbevare kjemikaliene på forskjellige lagre, fortsetter Håkon.

– Sikring av stoffer bør ikke undervurderes. Det gjelder både sikkerheten til egne ansatte, omdømmet til bedriften, materielle verdier og rett og slett sikkerheten til landets innbyggere. Tyveri av farlig stoff kan få store, samfunnsmessige konsekvenser hvis det blir brukt i angrep på folk, og nettopp derfor er riktig sikring av stoffer så viktig, avslutter Knut-Arne.

Trenger du bistand til risikovurderinger av uønskede, tilsiktede handlinger knyttet til farlige stoffer eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Håkon og Knut-Arne.