0 of 0 for ""

Hører du alt som skjer i etasjen over deg?

Høy musikk, trinn fra naboen, sjenerende bråk fra avløpsrør eller mye klang i trappeoppgangen – mange er plaget av støy, men ikke alle vet at det finnes hjelp å få!

Når vi snakker om akustikk, snakker vi gjerne om to hovedproblematikker. Den ene handler om lydisolasjon, altså at konstruksjonene er gode nok til å stoppe støy mellom for eksempel boliger. Den andre er selve klangen i rommet. Med relativt nye bygg finnes det klare retningslinjer og grenseverdier for hva som kan tillates av lydforhold og støy.

–Vi får ofte en telefon eller e-post av beboere i rekkehus eller leilighetsbygg som er sjenert av lyder fra naboleilighetene, enten direkte eller via borettslag eller sameiet. I nybygg har klagen gjerne gått via utbygger. Uansett så lytter til problemstillingene og som oftest kan vi gjennomføre lydmålinger for å vurdere resultatene mot grenseverdier, forteller akustiker i Sweco, Espen Thomassen.

Lydmålingene gjennomfører Sweco etter reglene i forskjellige ISO-standarder, eller «oppskrifter». Først måles lyden fra en høyttaler i den ene leiligheten. Her kan lydnivået bli opp til 100 desibel, så hørselvern er viktig. Så måler man lyden i den andre leiligheten, krydrer med litt informasjon om rommene og -vips – så kommer man frem til et måleresultat. En slik lydmåling mellom to leiligheter tar normalt et par timer å gjennomføre.

– Noen av de rareste arbeidsoppgavene vi har er når vi skal måle støy fra tekniske installasjoner, nevner Espen videre. Da må vi ha noen som rett og slett står og trekker ned i WC eller kjører heis opp og ned under hele måleperioden.

Etter målingene lages det til en rapport som vurderer måleresultat mot grenseverdi. Da får man et svar på om forholdene oppfyller grenseverdier for lydforhold satt i teknisk forskrift (TEK).

 – Videre kan vi hjelpe til med å foreslå tiltak ut ifra hva som er problemet. Er det brukt feil materialer, bygget for svakt eller er noe kommet i klem? I enkelte situasjoner er det åpenbare grunner til hvor feilen ligger, mens andre ganger må vi leke detektiver. Uansett er det som regel gode muligheter for å gjøre noe med støyproblemet.

Ta kontakt med våre akustikere for en uforpliktende prat!