0 of 0 for ""

Heder til Carl Berners plass

Carl Berners plass i Oslo fikk nylig hedrende omtale under utdelingen av Vakre vegers pris. Prosjektet, som Sweco spilte en sentral rolle i, blir beskrevet som «et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming, tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger».

Plassen er historisk sett et av Oslos største og mest sentrale trafikknutepunkt, men ble med tiden preget av stor slitasje, etter mange år med høy trafikk og store, utflytende kjørearealer for bilene.

– Målet var å tilrettelegge for kollektivtransport og de myke trafikantene, og å redusere biltrafikken.  Biltrafikken ble redusert med over en tredjedel på selve plassen, og man har også sett en kraftig nedgang i området rundt. Det må derfor kunne betegnes som et svært vellykket prosjekt, sier Swecos prosjektleder, Per Thomas Ørjavik.

Sammen med teamet sitt hadde han ansvar for å utarbeide byggeplanen, som blant annet skulle inneholde trikkeomlegging, nye holdeplasser, og en storstilt treplanting med omtrent 200 trær. Prosjektet omfattet også oppgradering av gate og fortau, og en ny, rektangulær rundkjøring. Særlig det sistnevnte har skapt mye oppmerksomhet i årene siden den sto ferdig i 2010.

– Den dag i dag må jeg forsvare at rundkjøringen i praksis er en firkantkjøring, ler Ørjavik. Men dersom man løfter blikket og ser på kvartalsstrukturen, ser man at de to passer godt sammen. Fra å være en grå og trist plass, ble Carl Berners plass forvandlet til et attraktivt byrom. Særlig fint er det der om våren. Vi plantet nemlig et stort antall tokyokirsebær langs fortauene, som virkelig er flotte når de står i blomst.

Les mer om Carl Berners plass og dens hedrende omtale på Statens vegvesens sider.