0 of 0 for ""

To hvite bygninger

Haraldsplass sykehus

Hyppige lekkasjer og utdatert ventilasjonsanlegg preget hverdagen på sykehuset. Nå står to nybygg og flere rehabiliterte etasjer klare til å ta imot pasienter igjen.

Sweco har hatt prosjekteringsledelse for alle fag under rehabiliteringen og nybyggene på Haraldsplass Diakonale Sykehus under fase 1 og utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse. Sykehuset er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, en privat, ideell stiftelse som driver omsorgsarbeid. Byggene ved Haraldsplass sykehus er bygget i forskjellige tidsperioder, og noen for så lenge siden at behovet for rehabilitering var stort.

– Sykehuset har slitt med gjentatte lekkasjer som følge av et gammelt rørnett. En del av vår jobb har vært å planlegge ny infrastruktur, slik at alle rør kan byttes ut på sikt. Da vil hele sykehuset få et bedre inneklima, sier prosjektleder Geir Bjarne Høydal fra Sweco.

Tidligere har over 30 små kjølemaskiner stått spredt utover byggene, og er nå planlagt å erstattes av et større sentralt kjøleanlegg. I de ombygde arealene er kjøleanlegget allerede på plass, og etter hvert som det gjøres ombygginger andre steder er planen at disse kobles over på det nye sentralkjøleanlegget.

En tillitserklæring

LAB ble engasjert som rådgiver, og Sweco inngikk avtale med LAB om å være deres rådgiver på fagområdene akustikk, bygningsfysikk, elektro og VVS. Avtalen ble senere utvidet med dagslys, BIM-koordinering, automasjon, risiko og energi.

– Oppdraget har vokst enormt underveis, noe vi ser på som en tillitserklæring fra oppdragsgiver. De er fornøyde med resultatene vi har levert i den innledende fasen, og har valgt å ta oss med videre, fortsetter han.

Prosjektet for Haraldsplass Diakonale Stiftelse omfatter hele 15 000 m2. Av disse er 4 000 m2 nybygg, og de resterende er rehabilitering. Geriatrisk poliklinikk, to fløyer til lege og helsepersonell og en etasje med poliklinikk er blant det som har blitt rehabilitert, i tillegg er det bygget et nytt hovedkjøkken. Prosjektet omfatter også rehabilitering og nybygg av undervisningsrom og kontorer for VID vitenskapelige høgskole, samt en rekke fellesarealer som for eksempel ny kantine.

Gamle røranlegg  

En viktig del av prosjektet har vært detaljprosjektering av røranlegg, det innebærer blant annet sanitæranlegg, varme, medisinsk gass og kjøling.

– På sykehuset finnes det en stor, gammel vannledning som ga oss utfordringer underveis i prosjektet. Vi fryktet at vibrasjonene fra å hogge i fjellet kunne skape sprekker i ledningen, noe som ville skapt store oversvømmelser på sykehuset.

Løsningen ble å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse, som så på tiltak som kunne iverksettes for å minske sjansen for uønskede hendelser, og tiltak dersom hendelsen først var ute.

– I tillegg har det vært viktig å passe på at driften går som den skal ellers på sykehuset, og at andre områder ikke blir påvirket av utbyggingen. For eksempel at vi ikke kutter vannet på avdelingene rundt, fortsetter Geir Bjarne.

Sykehuset skulle nemlig være i normal drift i anleggsperioden. Noe Geir Bjarne mener gjorde prosjektet spesielt spennende.

– Kompleksiteten ved å drifte et sykehus samtidig som det blir bygget inne i de eksisterende byggene har gjort prosjektet ekstra interessant. I noen tilfeller har det blitt jobbet med drift tett på, i andre tilfeller har vi måtte flyttet avdelinger midlertidig, slik at de ikke skulle bli påvirket av bråket.

Et givende prosjekt

Denne måneden, oktober 2021, står siste del av prosjektet ferdig, og alle deler av sykehuset er tilbake i full drift. Prosjektet har pågått siden 2018.

– Vi har levert i henhold til plan og med god kvalitet. Vi har hatt kontroll på ressursbehovene til enhver tid, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra entreprenør. Nøkkelen har nok ligget i det tette samspillet med eier og bruker for å optimalisere løsninger i forhold til kostnad og bruk, forklarer han.

Geir Bjarne har jobbet med prosjekteringen av sykehusbygg de siste 20 årene, for blant annet Haukeland, Førde og Voss sykehus.

– Jeg jobbet en periode med kjøpesentre, men fant ut at det ikke ga samme gleden. Sykehus har en viktig funksjon i samfunnet, noe som gir en betydning utover det faglige. Det er et sted hvor folk opplever de beste og verste hendelsene i løpet av livet, og det er fint å kunne bidra på min måte til å gjøre den opplevelsen så god som mulig – som i dette tilfellet å bidra til et bedre inneklima, avslutter han.