0 of 0 for ""

Gullhaug Torg 

Avantor ønsket seg et fleksibelt bygg med høye miljøambisjoner.

Det har våre kolleger i Arcasa virkelig sørget for. Prosjektet ble nominert til Byggenæringens Klimapris i 2022, og ble ferdigstilt høsten 2022.

 

Sted: Gullhaug Torg, Nydalen – Oslo
Byggeår: 2020 – 2022
Formål: Næring (40.000m2)
Byggherre: Avantor AS
Foto: Eirik Evjen

Avantor startet utbyggingen med mål om å skape et fleksibelt bygg – noe som også ble lagt til grunn for arkitektkonkurransen hvor bygget ble kåret til vinner. Bygget er tilrettelagt for flere leietakere, med et atrium i midten, fellesområde på mesaninen i sentrum og kontorer rundt. Lokalene kan også lett bygges om og tilpasses. 

Bygget er klassifisert i energiklasse A, og er på vei til mot å sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, Prosjektet har hatt et sterkt miljøfokus fra dag én, og bygget er satt opp slik at man kan skal kunne bruke byggematerialene på nytt. Som en del av den grønne satsingen er bygget også forsynt med varme og kjøling fra Nydalen energi. 

En av utfordringene når det kom til miljøaspektet og BREEAM-sertifiseringen var de store glassflatene som utgjør størsteparten av byggets fasade. I tillegg til bygningsintegrerte solceller, omfatter løsningen en kombinasjon av to unike teknologier – Heat Mirror-folie og ConverLight dynamisk elektrokrom solskjerming. Folien erstatter mellomliggende glass i flerglasskonstruksjoner, mens den elektrokrom dynamiske solskjermingen er laminert inn i ytterste glass. Dette er et konsept som nok vil bli benyttet i mange prosjekter i tiden fremover.