0 of 0 for ""

GULLAUG FJORDBY

Det grønne liv i Lier

Gullaug Fjordby ligger på en solrik tomt i Lier med utsikt over Drammensfjorden og Drammen. Nå planlegges det for rundt 4000 boliger, med et mangfold av småhusbebyggelse som rekkehus, strandvillaer, leiligheter, nærsenter, skoler, barnehager, idrettsanlegg, små kafeer og restauranter.

Prosjektet opparbeider en sosial infrastruktur som gang-og sykkelstier, parkområder, badestrender, båt- og kajakkhavner, som gir et unikt og tilrettelagt bomiljø tilpasset ulike livsstiler og behov. Gullaug Fjordby stekker seg mot å bli et miljøvennlig og bærekraftig område som gjør det enkelt å velge en grønnere livsstil.

I tillegg til å være et bærekraftig område, vil Gullaug Fjordby også bli et område av høy arkitektonisk kvalitet med moderne og innovative bygninger, utformet for å skape en levende og attraktiv bydel.