0 of 0 for ""

Grønt samspill seminar

Oslos grønne skifte skyter fart. Byen skal bli Europas miljøhovedstad. Klimagassutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2020, og byen skal være fossilfri i 2050.

Oslo kommunes nylig vedtatte Klima- og energistrategi staker ut kursen for det grønne skiftet innenfor transport, bygg, ressursutnyttelse, energiproduksjon og -distribusjon.

Hvordan kan vi sammen lykkes med dette fremtidsprosjektet?

Det skal vi få noen svar på når sentrale aktører som Oslo kommune, Hafslund, Ruter og Zero stiller som foredragsholdere på Swecos byutviklingsseminar 12. oktober.