0 of 0 for ""

Illustrasjon av et bygg hvor det vokser grønne planet på hver eneste balkong

Grønt er skjønt

Grøntområder og mental helse går hånd i hånd, det er et av aspektene den nye sertifiseringsordningen for bygg, WELL, tar hensyn til.

– Klimavennlige bygninger er både viktige og bra, men vi kan ikke stoppe der. Vi må også bygge bygg som har en positiv effekt på helsen til menneskene som skal bruke dem, sier klima- og energirådgiver i Sweco, Cathrin Nguyen.

Et nærbilde av en kvinne som smiler til kamera

Cathrin er sertifisert innen WELL, en ny sertifiseringsordning som skal sørge for at bygget har en positiv innvirkning på sluttbrukeren. I kontorbygg innebærer det blant annet å få naturen inn i byggene, sunn mat i kantinen, takterrasser med grøntarealer og treningstilbud for de som jobber der.

Flere studier har påvist en sammenheng mellom menneskers nærhet til grøntområder og deres mentale helse. Mennesker som bor i storbyer har 20 prosent større sannsynlighet for å få depresjon enn de som bor i utenfor storbyene, det viser Urban Insight-rapporten «Healthy buildings and you – How to design future living environments» . Å designe bygninger med grøntarealer kan derfor gi store helse- og samfunnsmessige fordeler.

– Vi er helt i startsfasen med WELL-sertifisering av bygg i Norge, men flere er i gang med prosessen. Nå blir det veldig spennende å se om prosjekter velger WELL-sertifisering for å komplimentere BREEAM-sertifiseringen, fortsetter hun.

Nordens mest bærekraftige kontorbygg

BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, som allerede er godt tatt i bruk i Norge. Målet er å bygge bærekraftige bygg, og det legges stor vekt på å redusere energibruken i bygget.

– Akkurat nå er vi inne i et prosjekt som skal bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg. Målet er å få den høyeste sertifiseringen og den høyeste scoren på BREEAM i Norge. Det er både kult og ambisiøst, sier hun.

Kontorbygget heter Spor X, og befinner seg i Drammen. Oppdragsgiver er Betonmast og Sweco er engasjert som BREEAM-AP og BREEAM-revisor. I tillegg utfører Swecos eksperter vurderinger på BREEAM-emner som miljøvennlige materialer, inneklima, dagslys og energi.

– Byggherre har vært villig til å teste ut nye løsninger for å gjøre bygningen mer bærekraftig. Blant annet har vi sparret om planløsningen for å finne optimale løsninger for dagslysforhold, slik at vi kan skape best mulig arbeidsmiljø, sier hun.

Tilrettelagt for folket

– BREEAM har allerede satt standarden for nybygg. Nå håper jeg WELL følger etter, og fyller de punktene BREEAM ikke er sterk nok på. Når man bruker mye tid inne, er det viktig å legge til rette for at folk har det bra. WELL-sertifiseringen har som mål å legge til rette for mer enn bare effektive bygg og mindre sykefravær, men også at menneskene skal trives, jobbe, trene, spise, interagere og være sosiale. Med WELL får man for eksempel poeng ved å ta med naturen inn i bygget, det tror jeg er viktig for folks mentale helse, avslutter Cathrin.

Å ta med naturen inn, og ha planter innendørs har vist seg å ha en rekke positive effekter. Vil du lære mer om hvordan naturen fører til bedre luftkvalitet, konsentrasjon, velvære og trivsel på arbeidsplassen? Sjekk ut Urban Insight-rapporten «Healthy buildings and you».

Illustrasjon av Palasso Werde i Antwerpen, Belgia. Ingeniører: Sweco, Visualisering: Stefano Boeri Architetti.