0 of 0 for ""

Grete Aspelund blir styremedlem i Abelia

– Jeg er både stolt og glad for tilliten som blir vist gjennom dette vervet, og jeg ser frem til arbeidet i styret, sier hun.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. På generalforsamlingen 8. juni ble Aspelund valgt inn i styret sammen med Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i IT-selskapet Evry.

– Som et høykostland er vi i Norge avhengige av innovasjon og verdiskaping for å opprettholde konkurransekraften vår. Kunnskapsbedriftene står i sentrum for denne utviklingen, og Abelia er en viktig drivkraft for å fremme kunnskapsnæringen. Gjennom medlemskapet i Abelia får Sweco tilgang på kompetanse og nettverk som er viktige for vår synlighet og mulighet til å påvirke viktige rammebetingelser for kunnskapsnæringen, sier Aspelund.

Les mer på abelia.no.