0 of 0 for ""

Gir gode energiråd gratis

70 Bygg- og energiteknologistudenter fra Høgskulen på Vestlandet får energirådgiverkurs mot at de påtar seg gratis energirådgivningsoppdrag for boligeiere i Bergen. En vinn-vinn situasjon for alle parter.

For andre gang i historien arrangerer Naturvernforbundet Hordaland og Bergen kommune energirådgiverkurs for studenter ved Høgskulen på Vestlandet. Denne gangen er Sweco med på laget.

Målet er å gi bygg- og energistudenter ved høgskolen en anledning til å opparbeide seg praktisk erfaring og kompetanse samtidig som boligeierne i Bergen får mer kunnskap om egen bolig, og hvordan de bør prioritere energitiltak.

Sweco er ansvarlig for deler av energirådgiverkurset, og gir studentene opplæring i fornybare oppvarmingsløsninger, ventilasjon og andre tekniske løsninger.

– Da Naturvernforbundet tok kontakt for å invitere oss med på dette prosjektet syntes vi det var en spennende mulighet. Både til å bli bedre kjent med de mest engasjerte og interesserte studentene fra Høgskulen på Vestlandet, men også til å være med på et prosjekt som har en sterk miljøprofil og samtidig vil gi studentene et faglig og praktisk løft, sier Elin Skjerven Talhaug, sivilingeniør energi og miljø fra Sweco.

Les mer på byggfakta.no.