0 of 0 for ""

Geo-boom hos Sweco i Bergen

Geofagmiljøet i Sweco er i rivende utvikling, ikke minst i Bergen. Det har ført til opprettelsen av en egen avdeling for geofag og feltundersøkelser på Bergenskontoret.

– Da jeg begynte i Sweco i 2008, var det bare to som jobbet med geofag i Bergen. Nå er vi bortimot 40, og har klare ambisjoner om å bli flere, sier Elisabeth Baird.

Hun leder den lokale avdelingen for geofag og feltundersøkelser som ble etablert i Bergen i januar.

– Tidligere var konstruksjon, bygningsfysikk og geofagene samlet i én avdeling, men på grunn av solid vekst over flere år har vi sett behov for å dele dette inn i to miljøer. Nå er vi bedre rigget for videre utvikling av fagene våre.

Brenner for faget

Baird er utdannet bygningsingeniør, men etter å ha ledet avdelingen der geofagene var integrert i mange år, har hun utviklet et eierskap til dette fagfeltet. Og hun har et sterkt ønske om å utvikle denne grenen videre innenfor Swecos virksomhet.

– Vi har en god sammensetning i avdelingen, og våre medarbeidere har variert utdanning og erfaring. Noen er veteraner, mens andre er i starten av karrieren. Vi har et godt samhold og en flott delekultur også på tvers av de ulike geofagene, noe som tydelig styrker vår flerfaglighet, sier Baird.

Etablerte feltenhet i Bergen

Hun forteller også at det lenge har vært stor etterspørsel etter grunnundersøkelser i markedet. Tidligere har Sweco måttet kjøpe denne tjenesten av andre, men gode resultater mange år på rad har gitt selskapet rom for å utvikle og satse på nye forretningsområder.

–  Det var lenge en drøm for oss å starte en egen feltenhet, og i 2018 ble den realisert. Vi har fått med oss erfarne folk på laget og skaffet oss det aller beste innen borerigger. Nå kan vi levere totale tjenester av høy kvalitet til kundene våre, sier Baird.

Feltenheten utfører geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser, og har hele Sør-Norge som arbeidsfelt. De har nå gjennomført mer enn 150 grunnundersøkelsesprosjekter, og til sommeren ankommer den fjerde boreriggen.

Spenstige prosjekter

Når Elisabeth Baird tar med seg geogjengen over i en ny avdeling, blir Kristian Rommetveit Dahl ny avdelingsleder for Bygg og Anlegg.

– Vi har over 50 medarbeidere og er det største konstruksjonsmiljøet på Vestlandet. Vi har jobbet med mange av de mest spenstige konstruksjonene i regionen, blant annet Treet og verdens lengste fritt frambygg-bru.

–  I motsetning til mange av våre konkurrenter har vi i Sweco valgt å organisere oss etter fag. Vi har spesialister innen mange markedsområder som bru, industri, kraft, bolig, næring og antikvariske bygg, men vi er alle bygningsingeniører og ønsker å være samlet i en faglig sterk og kompetent avdeling.

Dahl understreker at oppdelingen gir mulighet til å satse enda mer målrettet innen de ulike markedsområdene. 

Søker nye gruppeledere

Kristian Rommetveit Dahl søker nå etter ny leder for brugruppen, som han selv ledet før han tok steget til å bli avdelingsleder. Elisabeth Baird på sin side er på jakt etter leder for en geogruppe.

– Våre kollegaer brenner for faget sitt og jobber alltid for å finne de beste og mest fremtidsrettede løsningene. Her er kontorbygget vårt på Fantoft et godt eksempel, der medarbeiderne fikk fritt spillerom under utviklingen. Resultatet ble et av Norges mest energieffektive kontorbygg, noe vi er svært stolte av, sier Dahl.