0 of 0 for ""

En gutt og fem jenter sitter i en park bestående av asfalt og en bekk i bakgrunn

Gatehjørnesamfunnet

I fire uker har seks av Swecos mange sommerstudenter studert ulike nabolag. Dette er hva de har funnet.

Seks studenter med ulik studiebakgrunn har fått i oppdrag å finne ut hva som skaper gode nabolag. Ved å studere fire ulike nabolag i Oslo er målet å utforske hva som skal til for at vi henger mer på hjørnet. De fire nabolagene er Gamlebyen, Homansbyen, Nydalen og Ensjø. Den første delen av gatehjørneprosjektet ble utført i felt, mens siste uke før ferien ble brukt til midtveis-evaluering.

– Vi har delt inn funnene i fire hovedtemaer, sier sommerstudentene i gatehjørneprosjektet. – Nå må vi finne ut nøyaktig hva de skal inneholde og hvordan vi skal snakke om dem. Det er ikke sikkert de vil ende opp akkurat slik de er nå, for vi har fått veldig mange inntrykk, historier og eksempler i løpet av kort tid, sier de.

De fire temaene er identitet, samspill, førsteetasje og interaksjonsmuligheter.

– Identitet er veldig spennende, for det er vanskelig å sette ord på. Hva gir et område sjel og en tydelig identitet? Spør studentene. Svaret kommer de med selv:

– Det vi har funnet er at de nabolagene hvor beboerne er engasjerte og får påvirke omgivelsene er de som har den tydeligste identiteten og er mest innbydende. Det bør legges til rette for at de som bor i nabolaget kan utfolde seg og etablere en egen kultur, fortsetter de.

En gul vegg er malt med ulike bilder av barn.

Selv om studentene kommer fra seks ulike studiebakgrunner, er de stort sett enige.

– Vi har forskjellig fokus, men allikevel kommer vi ofte frem til de samme konklusjonene. Det er gøy å sette seg inn i de andre perspektivene, sier de.

Hva betyr det å «henge»?
Prosjektets opprinnelige mål var å finne ut av hva som får folk til å henge på gatehjørnet. I midtveisevalueringen har studentene diskutert hva å «henge» egentlig innebærer.

– Nå ser vi mer på hvordan man somler seg gjennom byen. Det bør ikke være nødvendig å sette seg ned, det kan være nok å stoppe foran en plakat eller kunst. Vi ser på alt som gir beboerne en pause fra det travle hverdagslivet, og gjør at man tilbringer litt ekstra tid i gata.

Når studentene allikevel blir spurt om et eksempel på et bra sted å henge svarer de i kor: krysset i Homansbyen. Krysset består blant annet av en liten park, benker, kafè, matbutikk, trikkestopp og klynger av trær. Det har de kategorisert under temaet samspill, som vil si at ulike aktiviteter og elementer drar nytte av hverandre og dermed tiltrekker folk.

Dette er sommerstudentene på Swecos gatehjørneprosjekt:
– Rikke Storvik Sjøhelle, sosiologi
– Amaleen Jeyaseelerajah, Energi og miljø
– Petter Hiis Bergh, samfunnsgeografi
– Oda Lægran, arkitektur
– Vilde Aurora Halle Tvedten, industriell design
– Gina Meaas Gjerdmundsen, Samfunnsgeografi og Folkehelsevitenskap

 

 

– Vi så at dette krysset ble ekstremt godt utnyttet, da det satt noen på nesten hvert eneste hjørne. I tillegg så vi at på de benkene som lå lenger fra veien satt folk lenger enn på de benkene nærmere veien. Det viser at plasseringen av benker påvirker bruken.

Mennesker tiltrekker mennesker

Sommerstudentene mener at krysset i Homansbyen er et godt eksempel på at mennesker tiltrekker mennesker. Gjennom intervjuer med forbipasserende oppdaget de at «people-watching» er en populær aktivitet blant beboerne.

– Da vi intervjuet folk på disse stedene om hva som var viktig for dem var svaret ofte å observere andre. En gang spurte jeg «hva observerer du?» og da svarte han «deg», sier en av sommerstudentene lattermildt. – Men han mente å se på menneskene som går forbi.

– Det er det som er greia med prosjektet, å skjønne at vi mennesker er en del av byen. Vi interagerer med byen, men andre mennesker interagerer også med oss, legger en av de andre til.

«Alle» ønsker seg kafé

Gjennom sosiale medier har sommerstudentene samlet inn en rekke meninger. Et av hovedfunnene viste at nabolagsbeboerne ønsker seg kafé over både restaurant, kino og bar.

– Vi tror grunnen til at kafé er så viktig er at den kan oppfylle to felleskapsbehov: å være alene mens man er med andre, og det å faktisk være med andre. Som å møte en venn over en kaffe. Dessuten finnes et nytt og kult konsept kalt «skravlekopp». Mange kaféer i Oslo har allerede det. Da kan du komme alene og be om en «skravlekopp», og ved at du har denne koppen innbyr du til samtale med fremmede. Det legger til rette for den uformelle samtalen.

Et annet viktig aspekt undersøkelsen avdekket var ønsket om grøntarealer. I midtveis-evalueringen har et eksternt hjulpet studentene å plassere funnene.

– Det har vært veldig gøy å få snakke med både ekspertpanelet vårt, men også andre som jobber i Sweco. Ørjan Kongsvik Aall i Sweco fortalte om viktigheten av grøntarealer som understøtter våre funn. For eksempel at de fungerer som stressreduserende og helsefremmende hvis de oppleves som tilnærmet vill natur.

De endelige funnene vil bli presentert på frokostseminaret Gatehjørnesamfunnet på Oslo Urban Week 9. september. Les mer om seminaret og meld deg på her.