0 of 0 for ""

FREMTIDSRETTET OMSORGSSENTER

Det nye omsorgssenteret på Biri blir et 5000 kvadratmeters bygg preget av bærekraftige løsninger. Bygget blir oppført i massivtre, og får bergvarme i kombinasjon med solcellepaneler og solfangere. I tillegg skal også byggeperioden være mest mulig bærekraftig.

Det er Gjøvik kommune som er oppdragsgiver for prosjektet, og kommunen har en visjon om å være ledende når det kommer til bærekraftig vekst og utvikling. Sweco stiller med prosjektledelse, byggherreombud, uavhengig kontroll, koordinator for utførelse og tekniske kravspesifikasjoner i prosjektet.

– Kommunen har mål om å kutte utslipp under oppføringen av bygget samt i byggets levetid. Vår oppgave har vært å spesialtilpasse prosjektet slik at også byggetiden blir bærekraftig, forteller prosjektleder for utbyggingen, Einar Rørvik i Sweco.

Miljødirektoratet har gitt kommunen en million kroner øremerket nyskapende alternativer til byggeplassdrift.

– Et ledd i kommunens klimaplan er å prøve å nærme seg en fossilfri byggeplass, og det har blant annet resultert i krav om at anleggsmaskinene skal gå på biodiesel, og i Norges største el-gravemaskin brukt i et vanlig byggeprosjekt, sier Einar.

Gravemaskinen Eldar

Et av de nyskapende alternativene veier nemlig 35 tonn og heter Eldar. Maskinen er Norges største i sitt slag. Energien til drift av maskinen hentes fra strømnettet og krever god kapasitet i ledningsnett og trafoer. Gravemaskinen er koblet på strømnettet gjennom kabler som trekkes ut og inn via en trommel. 

Hensikten med den elektrisk drevne gravemaskinen er å få erfaringer med drift av denne type maskiner.

 – Siden dette er aller første gang en el-gravemaskin av denne størrelse brukes i et byggeprosjekt i Norge, blir det spennende å erfare hvordan det fungerer, sier prosjektleder for utbyggingen, Einar Rørvik.  

Han understreker at det har krevd nøye planlegging.

– Praktisk sett har det vært viktig med god planlegging, fordi el-gravemaskinen har en kabel hengende fast i seg. Vi har også måtte sørge for at det hele tiden er god nok strømforsyning på byggeplassen, slik at alt fungerer som det skal.

Foreløpig ser det ut til å fungere bra, og i beste fall vil el-gravemaskinen bane vei for mer klimavennlige byggeprosjekter i fremtiden.

– Hvis vi sammenligner med en vanlig gravemaskin som bruker 30-40 liter diesel i timen, sparer vi miljøet for mye utslipp, sier Einar. – Dessuten er maskinen støyfri. Det er en fordel for beboerne på omsorgssenteret som ligger rett ved byggeplassen.

De andre maskinene på byggeplassen bruker biobrensel, og tårnkranen drives med elektrisitet.

Prosjektet skal stå ferdig innen utgangen av 2020.

Bare en begynnelse

Einar er sikker på at flere byggeplasser vil elektrifiseres i fremtiden.

– CO2-utslippene fra anleggsfasen er ofte store, og nå iverksettes det flere tiltak for å få disse ned. Jeg tror at vi i fremtiden vil se flere elektriske maskiner på byggeplass. I dette prosjektet har vi hatt god tilgang på strøm, slik er det ikke alltid. I takt med at batteriteknologien forbedres vil nok også andelen elektriske maskiner økes, avslutter han.

Vil du lære mer om elektrifisering? Les den siste Urban Insight-rapporten her.