0 of 0 for ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_6041e1aa257a8",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–white",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Fotogrammetri i skredsikringsarbeid

I februar 2018 startet arbeidet med å utbedre syv strekninger på fylkesvei 715 i Osen kommune. Swecos team har brukt fotogrammetri for å kontrollere fjellveggen langs veien. \’

Fotogrammetri går ut på at man genererer 3D-modeller som kan geo-refereres når fotografier kombineres med GPS-målinger av terrenget man fotograferer. Ved å analysere disse modellene kan man lettere karakterisere bergmasseforhold og identifisere potensielle ustabile fjellpartier, og vurdere hvordan man best kan sikre fjellet mot ras. For komplekse områder kan 3D-modeller gi et godt grunnlag for utvidete utredninger som for eksempel numeriske analyser av skråningsstabilitet.

– Fylkesvei 715 er et utfordrende område med mange høye veiskjæringer. Noen steder er det fjellvegger opp mot 30 meter som trenger sikring, forteller Swecos ingeniørgeolog Freddy Xavier Yugsi-Molina.

 – Tidligere gikk man på befaring, tok bilder og tegnet sikringsløsninger på bildene. Vurderingene var hovedsakelig basert på rådgivernes erfaringer, mens fotogrammetri sikrer at denne delen av arbeidet blir mer objektiv og dermed mer pålitelig. Dessuten gjør teknologien det lettere å behandle og dele den informasjonen vi trenger, forteller han.

Freddy mener det er viktig at rådgiverne innen hans fagfelt følger med på den teknologiske utviklingen.

– Vi planlegger å prøve ut VR i kombinasjon med fotogrammetri. Dette kan gjøre det enklere å diskutere med både kunder og fageksperter. En annen ting vi etter hvert har planer om å implementere, er utvidet virkelighet (AR). Dette er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data. På den måten får man et ekstra lag av informasjon, sier Freddy. –  Som betyr et ekstra lag av trygghet langs norske veier.

«,
«_content_blocks_0_content»: «field_5f8060acc98da»,
«content_blocks_0_buttons_alignment»: «buttons-wrapper–left»,
«_content_blocks_0_buttons_alignment»: «field_5f8061b1d6330»,
«content_blocks_0_buttons»: «»,
«_content_blocks_0_buttons»: «field_5f8061b3d6331»,
«content_blocks»: [
«one-column»
],
«_content_blocks»: «field_5f806033c98d7»
},
«align»: false,
«mode»: «auto»
} /–>