0 of 0 for ""

Første dag for Sweco region Telemark

I dag ble Swecos kontorer i Seljord og Porsgrunn slått sammen til et større regionskontor med nærmere 100 ansatte. Sammen er de bedre rustet for fremtiden.

Arnt Ivar Hvammen blir leder for den nye regionen. Han har fartstid fra Swecos Seljord-kontor, blant annet som gruppeleder for Bygg og konstruksjonsteknikk, og etter noen år som selvstendig næringsdrivende har han det siste halvåret sittet som leder for Swecos kontor i Porsgrunn.

Tettere og mer effektivt

– Denne sammenslåingen tror jeg at vil få en svært positiv effekt for vår virksomhet i regionen. Sammen får vi til både større synlighet og kapasitet. Vi står overfor et økt press i markedet, og dette møter vi best gjennom å jobbe tettere og mer effektivt. Begge kontorene besitter solid og unik kompetanse, og sammen blir vi faglig sterkere, både når det kommer til bredde- og spisskompetanse, sier Hvammen.

Mens kontoret i Porsgrunn har hatt en historisk nærhet til industrien, har Seljord en lang historie innenfor VA-fagene. Sweco region Telemark blir en komplett rådgiver, som dekker de aller fleste fag.  Hvammen ser frem til en gradvis vekst innenfor en rekke fagområder i årene fremover. – Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og med en større og tydeligere region, skal vi fortsette å tiltrekke oss de beste hodene til å forme fremtidens byer og samfunn. I første omgang skal vi særlig satse på å bygge opp PA- og VA prosess-miljøene våre ytterligere, sier han.

På bildet, fra venstre: Divisjonsdirektør Infrastruktur, Snorre Lægran, adm. direktør Grete Aspelund, avtroppende leder for Swecos kontor i Seljord, Bjarne Geir Nenseter, og Sweco region Telemarks nye leder, Arnt Ivar Hvammen.