0 of 0 for ""

Flertall positive til bilfritt byliv

Flertallet av oslofolket er positive til bilfritt byliv. Det viser en undersøkelse Sweco har gjennomført for Oslo kommune.

Sweco har siden 2017 innhentet kunnskap om hva som skjer i byen som følge av at Program Bilfritt Byliv har startet. Dette har blant annet blitt gjort ved å telle fotgjengere og registrere bruk av byrom i Oslo sentrum. Vi har også sammenlignet svarene fra 2231 personer som deltok i ulike spørreundersøkelser – på gatene i Oslo, blant næringslivet i sentrum og blant Oslo-befolkningen generelt. Målet er å følge med på bruken av byen, og opparbeide kunnskap om holdninger til Bilfritt byliv. Resultatet er en rapport som viser effekten av tiltakene i programmet.

– Vi har utarbeidet et faktagrunnlag som undersøker hvordan Oslo brukes, og hva folk i byen faktisk vet og mener om Bilfritt byliv. Det er et spennende prosjekt å være med på, sier Sara Polle, leder for trafikkgruppen i Sweco.

Her kan du lese hele rapporten.

– Rapporten skal fungere som et faktagrunnlag for politikerne, sånn at kommunen skal kunne avdekke om de er på riktig kurs. Det er en langsiktig prosess der vi undersøker folks holdninger før og under arbeidet med å transformere byen, forklarer Sara.

De fleste er positive til færre biler

Resultatet av undersøkelsen viser at flertallet av de som bor i hovedstaden er godt fornøyd med Oslo sentrum. De er særlig fornøyd med kulturtilbudet, utvalget av serverings- og handelsmuligheter, i tillegg til atkomstmuligheter til sentrum. Også representantene fra næringslivet synes det er attraktivt å drive næringsvirksomhet i sentrum.

– Kartleggingen viser samtidig at næringslivet er mer skeptiske til tiltaket enn brukerne av byen og beboerne, forteller Sara. Det er dessverre også veldig mange som tror Bilfritt byliv kun dreier som om tiltak rettet mot bil, og de vet for lite om alle bylivstiltak som er gjort og skal gjøres. Det blir spennende å se om det er færre misforståelser neste år.

Rapporten har også undersøkt antall fotgjengere og bruk av fellesarealer i sentrum.

– Vi observerte bruken av byen ved over 40 ulike steder i sentrum både i år og i fjor sommer, og sammenligner med tilsvarende data fra 2014. Vi talte flere fotgjengere totalt nå enn tidligere, og flere som brukte byrommene. Det er så klart store forskjeller innad i sentrum, og det er også områder med færre mennesker enn før, forteller Sara.

I juni skal Swecos rådgivere gjennomføre flere undersøkelser, før prosjektet avsluttes neste år.

– Det er et spennende oppdrag å jobbe med. I Sweco jobber vi med å forme fremtidens byer, og innsikten vi får her gir både oss og kommunen verdifull innsikt i hvordan Oslo brukes av de som bor her.

Vil du vite mer? Les Aftenpostens omtale av rapporten her (for abonnenter).