0 of 0 for ""

FLERE BYTRÆR I BERGEN

I konkurranse mot åtte andre firma, har Sweco vunnet oppdraget med å utarbeide en helhetlig plan for trebeplantning i Bergen.

Det er Bergenhus bydel som skal få nyte godt av beplantningsplanene. I dag finnes det rundt 2 200 trær i denne bydelen. Mange av disse er av samme art og har ikke blitt plantet i tråd med en overordnet plan. Planen skal ta de eksisterende beplantningene, bytte ut syke og skadde trær og foreslå nye trær for å sy sammen byens gatetrær til en helhet. Beplantningsplanen vil ta sikte på å gi en kraftig økning av gatetrær i Bergen, øke det biologiske mangfoldet, og lette arbeidet med å få til treplanting i byen på kort og lang sikt.

– Vår oppgave blir å lage to forslag for helhetlig plan for nye gatetrær i Bergenhus: En nøktern og en ambisiøs, forteller Swecos landskapsarkitekt og prosjektleder Karl-Magnus Eikeland.

Trær engasjerer

Beplantningsplanen skal forberedes for høring, og ifølge Eikeland er gatetrær er et tema som engasjerer.

– Dette prosjektet gir blant annet rom for landskapsarkitekt-nerding når vi skal finne nye arter og sorter som passer i en by som Bergen. Det gleder vi oss veldig til.

Planter for fremtiden

Det er mange gode grunner til å plante flere trær i byen. Trær tar opp CO2 og omdanner det til karbon og sukkerforbindelser. I den samme prosessen frigjøres O2. Bytrær virker også som filter mot støv, partikkelforurensning og gassforurensning. Å planlegge trebeplantning i by er likevel et arbeid med langt tidsperspektiv. Det er først om 20-40 år de trærne vi planter i dag blir til store gatetrær med full nytte av de positive bidragene til nærmiljøet, poengterer Karl-Magnus.

– Til gjengjeld vil arbeidet gi glede til mange fremtidige generasjoner av Bergens innbyggere, da et heldig gatetre kan bli over 150 år under de rette forholdene, avslutter han.

Arbeidet starter i disse dager og skal pågå ut året.