0 of 0 for ""

Fagsamling med storfint besøk

Forrige uke møttes Swecos veimiljø til fagsamling på Fornebu. Der fikk de besøk av selveste samferdselsministeren.

– Det er ikke alle fagmiljøer som er så heldige at de har sin egen minister, sa Swecos fagsjef for Veg Larissa Gustafsson da hun introduserte Ketil Solvik-Olsen.

Statsråden holdt en lang og engasjert presentasjon for de 70 veiingeniørene, og var innom en rekke interessante temaer. Blant annet fortalte han om regionreformen som skal gjennomføres, og hvordan den vil påvirke kommende prosjekter, ansatte i Statens vegvesen og moderniseringsprosessen Vegvesenet skal gjennomgå frem mot 2020. Han kom også med en oppfordring til Swecos rådgivere.

– Det er selvsagt flott å lage den vakreste, mest spektakulære broen, men ofte må vi fokusere på hvordan vi kan få pengene til å strekke til ved å bygge litt enklere, mer funksjonelt, sa han.

Solvik-Olsen snakket om hvordan veiingeniørene som rådgivere kan skape fremtidens løsninger, med temaer som klima, teknologiutvikling og helhetlige løsninger i tankene.

På oppfordring fra Swecos adm. direktør Grete Aspelund ga han tre tips til byggenæringen som helhet. – Vis samfunnsansvar, implementer ny teknologi, og finn de kostnadseffektive løsningene!