0 of 0 for ""

Elektrifiseringsbarometeret: oktober

I oktober ble det satt ny rekord i antall nysolgte utslippsfrie busser i Norge, og for andre måned på rad er andelen nysolgte elbiler over 60 prosent.

I oktober var 69 prosent av alle nye busser utslippsfrie.

– Dette er en økning på 5150 prosent sammenlignet med september, og en økning på 10 400 prosent om man sammenligner med oktober 2019. Det er tidligere Hordaland fylke som står for den største andelen nykjøpte elektriske busser, og her er 92 av 117 nye busser utslippsfrie, sier elektrifiseringsekspert Eirik Hordnes.

I oktober var 105 av 152 nysolgte busser i Norge elektriske, og dette er en ny rekord.

– Det er den høyeste andelen utslippsfrie busser noensinne. Forrige rekord ble satt i mai og da var andelen 33 prosent, så her snakker vi om mer enn en dobling.

I Oslo var seks av ti nye busser elektriske. Totalt sett er vi oppe i 17,9 prosent nye nullutslippsbusser hittil i år, sammenlignet med 7 prosent i fjor.

Elbilandelen fortsetter å øke

I oktober økte elbilsalget med 110 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, mens det generelle personbilsalget hadde en økning på 24 prosent i oktober.

– Statistikken viser at elbilsalget har hatt en jevn økning i 2020, noe som er lovende med tanke på de nasjonale målene om utslippskutt i transportsektorene.

– I oktober utgjør nullutslippsbiler 60,8 prosent av nybilsalget, og måneden blir dermed den andre måneden noensinne med en nullutslippsandel på over 60 prosent, sier Eirik.

Av de store byene hadde Bergen størst samlet nullutslippsandel med 78 prosent, og andelen øker til 91 prosent om man også inkluderer pluggbare hybridbiler. På Svalbard var tre av fem nye biler elektriske i oktober.

Stort potensiale innen nullutslippslastebiler

I oktober ble det også solgt fire nullutslippslastebiler. Tre av disse er ‘tippbiler’ som ble kjøpt av transportørfirmaet Tom Wilhelmsen AS.

– Dette er de første elektriske tippebilene i Norge, og kanskje også Europa. Nå blir det spennende å følge med på utviklingen fremover, sier Eirik.

– Hittil i år er 0,2 prosent av de nysolgte lastebilene utslippsfrie. På dette feltet ser vi et stort potensial, og man kan trekke paralleller til hvordan utviklingen av elbilsalget var i 2008, avslutter Eirik.

HER KAN DU SE EN DETALJERT OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN.