0 of 0 for ""

Elektrifiseringsbarometeret: November

I november var 56 prosent av alle nysolgte personbiler nullutslippsbiler. Hittil i år har det blitt solgt flere nullutslippsbiler enn fossildrevne personbiler.

– I 2020 har elbilsalget vært over 50 prosent i fem av 11 måneder. I november utgjorde andelen utslippsfrie biler 56 prosent av nybilsalget. Sammenligner man elbilsalget i november 2020 med november 2019, ser man at elbilsalget har økt med 90 prosent, sier elektrifiseringsekspert Eirik Hordnes.

Så langt i 2020 utgjør nullutslippsbiler 52,2 prosent av nybilsalget.

– Bergen var byen med størst nullutslippsandel i november, og hele 71 prosent av nybilsalget var nullutslippsbiler. Dersom man også inkluderer pluggbare hybridbiler, utgjør andelen ladbare kjøretøy 88 prosent. I 2020 har Bergen hatt høyest elbilandel i åtte av 11 måneder år, forteller Hordnes.

I november var elbilandelen 59 prosent i Kristiansand, og de to byene troner øverst på nullutslippstoppen i november.

Under kan du se utviklingen fra januar 2020 til november 2020.

Elektrifisering av den norske bussparken

Elbussene fortsetter å rulle ut i flere norske byer, og i november var 31 prosent av alle nye busser utslippsfrie.

– I oktober var 69 prosent av bussene utslippsfrie, og dette var en økning på 2100 prosent sammenlignet med oktober i 2019. I november er andelen noe lavere, men en nullutslippsandel på 31 prosent er den tredje høyeste andelen, noensinne, sier han.

I realiteten betyr dette at 22 av 50 nye busser var nullutslipp i november. Samtlige av de utslippsfrie bussene ble kjøpt i Oslo kommune.

– I 2020 har det i snitt blitt solgt 21,5 nullutslippsbusser per måned, og det er en stor økning fra 2019, hvor månedssnittet lå på 13 busser per måned.

Flere utslippsfrie vare- og lastebiler

Hittil i år er det solgt 16 nullutslippslastebiler. Fra 2016 og frem til 2019 ble det solgt 13 utslippsfrie lastebiler i Norge. Hittil i år er 0,28 prosent av alle lastebilene utslippsfrie.

– Den utviklingen vi ser i el-lastebilmarkedet i dag, tilsvarer utviklingen som preget elbilsalget for personbiler i 2010. For ti år siden utgjorde den utslippsfrie andelen av personbiler 0.28 prosent, mens andelen økte til 1,5 prosent året etter, kanskje vil det samme gjelde for utslippsfrie lastebiler, sier Hordnes.

I november utgjorde utslippsfrie varebiler 14 prosent av varebilsalget i november, og det er den høyeste andelen noensinne.

– Dette er en økning på 49 prosent siden oktober og en 133 prosent økning dersom man sammenligner med samme måned i fjor. Det er Oslo og Trondheim som har den høyeste andelen nullutslippsvarebiler, med henholdsvis 31,4 prosent og 30,8 prosent.

Du kan se en detaljert oversikt over utviklingen her.