0 of 0 for ""

Diskuterte bærekraft med klima- og miljøministeren

– Det er veldig nyttig å møte de som har den nyeste kunnskapen, sa Ola Elvestuen da han traff Sweco og et titalls andre aktører hos Abelia denne uken. Tema for rundebordsmøtet med klima- og miljøministeren var hvordan det offentlige og det private næringslivet sammen kan løfte frem de innovative og bærekraftige løsningene samfunnet trenger.

– Det er klart at vi er helt avhengige av et kreativt og nytenkende næringsliv for å nå de viktigste målene – å redusere klimagassutslipp og ta tak i de største miljøproblemene vi har –, og for at Norge skal kunne være med på å lede den globale utviklingen på dette området, sa Elvestuen.

Rundt bordet satt representanter fra en rekke kunnskaps- og teknologibedrifter, blant andre Telia, IBM, DNV GL og Miljøstiftelsen ZERO. Fra Sweco deltok arealplanlegger Hans Kristian Ryttersveen.         

– Jeg synes det er flott at Ola Elvestuen møter næringslivet i uformelle settinger som denne, og det ble flere interessante samtaler. Det er vi som skal stille med de smarte, bærekraftige løsningene, og som vet hva som er state of the art. Derfor er det viktig at beslutningstakerne snakker med oss, sier han.

Grønn bestillermakt

Ryttersveen er opptatt av de offentlige kundenes rolle som bestillere, og viktigheten av grønn kompetanseheving blant denne gruppen.

– Som rådgivere sitter vi med spesialkompetanse, men vi er også avhengige av at kundene vet hva de skal bestille fra oss, og at de stiller de riktige kravene. Det brukes veldig mye penger på offentlige anskaffelser hvert år, og i mange tilfeller må det bestilles mer innovative og grønne løsninger enn det gjøres i dag. Bestillermakten bør være en driver for innovasjon, og vi som rådgivere stiller selvsagt mer enn gjerne opp for å dele av vår kunnskap. Det er viktig for oss å få snakke med ulike deler av offentlig sektor, og som klima- og miljøminister er Elvestuen en viktig representant, sier han.