0 of 0 for ""

Den smarte byen er grønn, bærekraftig, digital og sosial

Smarte byer er et tema som engasjerer. Det var fullt hus på årets Swecodag, hvor deltakerne ble gitt en smakebit av digitalisering og smart byutvikling.

Målet med arrangementet på Vækerø var å avdekke hva som skjuler seg bak det populære begrepet, og sentrale aktører innenfor byutvikling var invitert for å klargjøre.

 Smarte byer er det nye ”in-begrepet” for aktører interessert i byutvikling, sa Swecos adm. direktør Grete Aspelund. Hvorfor snakker vi om smarte byer, hvorfor er dette viktig og hva er det egentlig, var spørsmål hun stilte da hun innledet årets Swecodag.

Sentrale aktører innenfor byutvikling og bærekraft holdt foredrag på seminaret. Deltakerne fikk også smake honning fra Swecos egne bier, og teste ut VR-briller og Microsofts HoloLens mellom foredragene.

Kollapser under sin egen vekt

Michael Thydell er BIM-strateg i Sweco Architecs, og snakket om hva som kjennetegner den smarte byen. Han presiserte at smarte byer er fremtiden, og at store endringer må skje for at dagens byer skal bli bærekraftige. Han la spesielt vekt på at den lineære funksjonen dagens byer forholder seg til, må endres.

Dagens byer tar inn ressurser og slipper ut avfall. En smart by er holdbar. Den tar inn ressurser, sirkulerer ressursene, skaper ressurser og fordeler disse, sa Thydell.

Han understrekte også at dagens byer, med den ekstreme veksten som har funnet sted, holder på å kollapse under sin egen vekt. Han etterlyste strukturelle endringer og mer digitalisering.

En smart by er også fleksibel og elektrisk. De smarte byene vil ha lokal produksjon av elektrisitet, en ekstremt fleksibel infrastruktur, de er grønne og de er digitale.

Thydell la vekt på at vi lever i en verden hvor massive mengder datainformasjon er lagret, og hvor alt i prinsippet kan kobles til internett. Dette er noe han tror kommer til å prege de smarte byene.

Med dagens teknologi kan vi skape alt fra smarte hus og smarte lyktestolper til smart ledelse. Tenk på alle ressursene vi kan spare om huset selv skjønner hvilke rom som skal varmes opp, og lyktestolpene selv gir beskjed når de trenger nye pærer.

Thydell håper og tror at vi snart får se resultatet av den teknologiske utviklingen, og mener at BIM er verktøyet man trenger for å starte prosessen.

BIM er mer enn bare visualisering, disse modellene inneholder også enorme mengder informasjon.  Dette er teknikken vi trenger for å utvikle den smarte byen, og allerede nå må vi begynne å bygge for fremtiden.

Sosial bærekraft er like viktig som teknologi

Thomas Berman er daglig leder i SoCentral og nettverksleder i Pådriv. Han holdt et innlegg om smart samarbeid. Berman var enig med Thydell om at digitalisering er nødvendig for å skape de smarte byene, men understreket at også det sosiale aspektet er viktig.

Det er klart at teknologi og data er viktig, men vi må huske på at vi skal utvikle samfunn. I dag møter vi utfordringer knyttet til ensomhet, integrering og mangel på arbeidsplasser, derfor må det fokuseres på mer enn bare det digitale og teknologiske.

Berman oppfordrer til at man møtes på tvers av nettverk når man jobber for å utvikle en bærekraftig by.

Sosial bærekraft er ekstremt viktig for å skape bærekraftige byer, man må tenke helhetlig. Byutvikling er svært komplekst, og vi tror på at man må jobbe på tvers av nettverk for å øke forståelsen for hva som trengs.

Han la vekt på at det er vanlige mennesker som skal bo i de smarte byene, og at disse er med på å drive den bærekraftige byen videre.

Vi tror på at det er enkeltmennesker som utgjør forskjellen, avsluttet han.

Heller ikke Thydell var i tvil om hvem som driver den smarte byen fremover.

 I dag er det vanlige mennesker med smarttelefonene sine.

Det ble holdt flere spennende innlegg under årets Swecodag.  Daglig leder i ZERO, Marius Holm, snakket om teknologiens muligheter for grønne løsninger, og la vekt på at vi som forbrukere har stor makt når det kommer til å presse på for mer miljøvennlige løsninger. Stina Birkeland og Lars Moastuen fra Sopra Steria viste hvordan både virtual- og mixed-reality kan effektivisere byutvikling. Anette Aanesland fortalte om Nye Veiers digitaliseringsmål og Tore Andre Sines fra NHOs Nasjonalt program for leverandørutvikling pratet om hvordan det jobbes for å innovere prosessen rundt offentlige anskaffelser i Norge.

Flere bilder fra Swecodagen: