0 of 0 for ""

Bylivsundersøkelsen: Oslo sentrum har blitt en destinasjon

I samarbeid med Oslo kommune har Sweco gjennomført en rykende fersk bylivsundersøkelse. Funnene viser at Oslo tiltrekker flere folk enn tidligere, især til havneområdene og kulturelle tilbud.

Forrige undersøkelse ble gjort for ti år siden, i 2014. Hensikten med bylivsundersøkelsen er å fremskaffe en oppdatert beskrivelse av bylivet i Oslo sentrum, Grønland og Tøyen slik det er i dag, og peke på trekk ved utviklingen av bylivet.

– Vi ser med glede at Oslo sentrum har blitt en fjordby, der befolkningen og turister bruker havna og vannet til rekreasjon. Sentrum og byen brukes mer levende enn før, og flere drar til sentrum for kulturelle tilbud og aktiviteter, ikke kun for å treffe venner og shoppe. Bybildet rommer langt flere folk, og vi kan tenke at Oslo er mer inkluderende. Samtidig ser vi at vi at unge etterspør flere gratistilbud og eldre hemmes av av manglende tilgjengelighet til enkelte områder, sier Yngvar Hegrenes, sekretariatsleder for Levende Oslo i Oslo Kommune.

Bylivsundersøkelsen omfatter Oslo sentrum, inklusive Hammersborg, Fredensborg og Hausmannskvartalene, Vulkanområdene på Grünerløkka, samt deler av Grønland og Tøyen.

Solid datainnsamling blant beboere og turister
Sweco har stått for all metodisk innsamling og analyse i forbindelse med undersøkelsen. Arbeidet har foregått over ett og et halvt år. På mange områder bygger Bylivsundersøkelsen 2024 på de samme metodene som ble brukt i 2014, slik at resultatene fra de to bylivsundersøkelsene kan sammenlignes.

– Vi har observert hvor mennesker beveger seg i sentrum og hvor de stopper opp. Vi har blant annet hatt walkshops med eldre, workshops med barn og ungdom, snakket med folk i sentrum og gjennomført en spørreundersøkelse med Oslos befolkning. Alt i alt har vi samlet inn masse spennende data, og det har vært veldig givende å gjennomføre Bylivsundersøkelsen på vegne av Oslo kommune, sier Sara Polle, leder i avdeling Samfunnsplanlegging i Sweco og prosjekteier for undersøkelsen.

Dykk ned i hele Bylivsundersøkelsen her. 


Hovedfunn:

1. Det er flere folk i sentrum 
Uansett årstid, viser tellinger av fotgjengere at det er flere mennesker i sentrum i 2023 sammenlignet med 2014, både på lørdager og på hverdager.

2. Områdene for byliv i Oslo har vokst 
Oslo sentrum har utviklet og utvidet seg. De største endringene ser vi i Fjordbyen, med nyetablerte destinasjoner som Sørenga, Barcode og Bispekaia.

3. Tilbud trekker folk til sentrum 
Der det er tilbud og tilrettelagt for aktivitet, er det også folk. Selv omto femtedeler av Oslos befolkning sier at de reiser til sentrum på grunn av jobb eller studier mer enn en gang i uka, reiser mange også til sentrum for å gå ut å spise, handle, besøke kulturarrangementer, møte venner eller bare rusle en tur i bygatene.

4. Nye områder langs fjorden brukes mye – spesielt om sommeren 
Det er stor aktivitet langs fjorden i Oslo sentrum.  Med etableringen av Havnepromenaden har det kommet mange nye badstuer og badeplasser, og bylivet har trukket seg ned til vannet.

5. Sentrum har blitt en destinasjon 
Siden 2014 har antallet fotgjengere i sentrum økt med 38 % på lørdager. De nye museene ved fjorden tiltrekker seg mange besøkende, blant annet på grunn av deres sentrale beliggenhet. I 2022 var det sju ganger så mange som besøkte Munchmuseet sammenlignet med 2014.

6. Turistene kommer for kulturtilbudet 
Tidligere har turister i hovedsak besøkt Oslo for å oppleve naturen. Nå kommer de fleste turistene for å besøke kulturinstitusjoner. Når de er i sentrum, holder turistene seg for det meste langs fjorden.

7. Barn i Oslo ønsker seg flere tilbud som er tilpasset dem 
Barn på 10–11 år sier at de ønsker seg flere tilbud i sentrum som passer for dem. Selv om det har blitt flere lekeplasser i sentrum, ønsker barna seg enda flere som også er morsomme for de litt større barna.

8. Byens ungdom synes det er for dyrt i sentrum 
Oslos ungdom ønsker seg flere tilbud som er tilpasset deres aldersgruppe, og som de har råd til. De etterlyser for eksempel flere anlegg der de kan drive med uorganisert idrett og steder å henge innendørs.

9. Eldre foretrekker å besøke områder som er lett tilgjengelige
Det er litt flere over 65 år som bruker sentrum i 2023 sammenlignet med 2014. De besøker steder som er lett tilgjengelige i sentrum, både med tanke på avstand, kollektivtransport og fysiske hindringer.