0 of 0 for ""

Bygger sykehus med gode relasjoner

 

Når du skal få et prosjektteam på 175 medarbeidere til å bygge et gedigent sykehus, må du først og fremst forstå mennesker.

– Prosjektledelse handler i bunn og grunn om å skape fremdrift fremfor å kjenne tekniske detaljer. Da må du være i stand til å bygge relasjoner, løse konflikter, navigere mellom ulike interesser og få folk til å snakke sammen og forstå hverandres behov, sier prosjektdirektør i Sweco Trond Øverland.

Som prosjektleder for utbyggingen av Nye Aker Sykehus sitter han med førstehånds kunnskap om hva som kreves. Forutsatt godkjent forprosjekt, skal det store akuttsykehuset settes i drift i 2030. De neste syv-åtte årene skal Trond koordinere og lede prosjektteamet med alle ingeniører og arkitekter. Innen prosjektledelse finnes det knapt nok noe mer krevende enn å styre en sykehusutbygging i mål.

– Du har tusenvis av rom med masse avanserte tekniske funksjoner som skal plasseres logisk i forhold til hverandre. Du har ikke en bestilling på et ferdig prosjekt, men du skal utvikle det sammen med kunden og rådgivingsgruppen, og sørge for at alt havner innenfor budsjett og i tråd med reguleringsplan. Det er ikke en jobb du får uten å ha den nødvendige erfaringen, sier Trond som også var prosjektleder for Sweco under utbyggingen av Haugesund sykehus.

Løser interessekonflikter

Illustrasjon: Slik kan Nye Aker se ut når det er ferdig bygget.

I store, komplekse sykehusprosjekter kan det lett oppstå interessekonflikter mellom fagene. Mens arkitektene gjerne vil ha god plass til funksjonsrom og jobbe i ro og fred med arkitektoniske løsninger, vil ventilasjonsfolkene ha stor plass til digre tekniske anlegg. Det går ikke an å kombinere, og i slike situasjoner er det prosjektlederens jobb å se til at fagene samarbeider på riktig nivå gjennom hele utviklingen.

– I vår prosjekteringsgruppe er interessekonfliktnivået begrenset, fordi alle fag har erfaring fra sykehusprosjekter og er klar over hva som kreves. Vi har gode arkitekter som er vant til å forholde seg konstruktivt til kritikk og som skjønner at verden ikke alltid er perfekt. Som prosjektleder må du snakke med alle fag og få forståelsen av hva som er hovedutfordringen. Du må også skjønne hva faggruppen trenger for å komme videre, fange opp signaler, være nysgjerrig og lytte for å få prosessene til å gå, sier Trond.

God kombinasjon

Ved Nye Aker leder han et kjerneteam på rundt 75 medarbeidere. Legg til kvalitetssikrere, fagspesialister og arkitekter, og du kommer opp i en prosjektgruppe med bortimot 175 deltakere. En av dem er Nina Høstvang Melby, som har jobbet på detaljnivå med sykehusutbygginger i mange år, og bistår Trond Øverland med prosjektledelse.

– Dette prosjektet er så stort at vi må være flere ressurser i prosjektledelsen. Å bygge sykehus er et stort maskineri der ingen dager er like og oppgaver og nye problemstillinger må håndteres parallelt, sier Nina som ser at teamet får en spesiell motivasjon av å jobbe med et så samfunnsviktig prosjekt.

Folk til alle fag

Og teamet kommer til å trenge flere dyktige kolleger fremover.

– I Sweco har vi heldigvis stor bredde, veldig dyktige faglige rådgivere, og vi har flinke prosjektledere. Det er en god kombinasjon, og vi kommer til å trenge flere folk som kan sykehus i tiden fremover. Vi skal fylle på med seniorkompetanse innen alle fag, også innen prosjektledelse, sier Nina.

Vil du jobbe med helse- og sykehusprosjekter? Sjekk våre ledige stillinger her.