0 of 0 for ""

Bygger samfunnsøkonomisk kompetanse

Samfunnsplanleggerne i Sweco har mål om å være de aller beste. For å kunne tilby så helhetlige rådgivertjenester som mulig på området, utvider de fagmiljøet sitt med to samfunnsøkonomer.

– Det er viktig for oss å kunne løse alle deler av et oppdrag, og å være en helhetlig samfunnsplanlegger. I denne sammenheng er samfunnsøkonomi en spisskompetanse vi ønsker å ha, sier Kimme Arnesen, avdelingsleder for Samfunnsplanlegging i Sweco.

Arnesen trekker frem transportplanlegging som et fagområde hvor samfunnsøkonomi kanskje er særlig viktig. – Nesten hver gang vi gjør konsekvensutredninger eller vurderer om noe er samfunnsøkonomisk lønnsomt har vi bruk for denne kompetansen, og til nå har vi vært nødt til å finne den eksternt. Vi er derfor veldig glade for å nå ha kompetansen på plass i Sweco.

Brenner for faget

– Jeg fikk høre om det gode arbeidsmiljøet i Sweco, og om hvordan vi jobber tett med kundene våre. I tillegg ønsket jeg å være med på å bygge opp et nytt fagfelt, sier Kristin Alsvik Rieck, en av de to nyansatte økonomene.

Hun er utdannet samfunnsøkonom med fordypning i miljø- og ressursøkonomi, og har de siste årene jobbet som prosjektleder i Statens vegvesen. Her hadde hun også oppgaver som nytte-kostnadsanalyser og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Hennes nye kollega, som hadde første dag på jobb denne uken, er Patrick Ranheim. – Jeg har syv års erfaring fra Jernbanedirektoratet, hvor jeg jobbet med beregninger innen samfunnsøkonomi og transport. Det er et fagfelt jeg virkelig brenner for, og jeg gleder meg til å komme i gang med en spennende arbeidshverdag her i Sweco, sier han.

Ranheim har jobbet mye med transportmodeller, og også utviklet et rutetabellbasert planleggingsverktøy for jernbanen. I tillegg er han utdannet jurist.

Beregner lønnsomhet

Avdelingsleder Kimme Arnesen forteller at det vil bli nok å ta seg til for de to nye kollegene i tiden fremover.  – En samfunnsøkonoms rolle er jo, veldig enkelt forklart, å gi et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Når Sweco for eksempel skal hjelpe en fylkeskommune med å vurdere hvorvidt de skal bygge superbuss eller bane, kan Kristin og Patrick gi svar på hva som er mest lønnsomt basert på alt fra tidsbesparelser og komfort til klima og kulturminner, sier han

Av konkrete oppdrag i nærmeste fremtid, nevner Arnesen en rammeavtale med Bane NOR som Sweco vant nylig, innenfor utredninger, tekniske planer og tekniske hovedplaner. – I forbindelse med denne vil det for eksempel kunne komme spennende utrednings- og planleggingsoppdrag for jernbane, hvor samfunnsøkonomi blir et viktig fagfelt.