0 of 0 for ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_6041e1aa257a8",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–white",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Bygger grønne studentboliger

Massivtre i bygg – en grønn revolusjon\’ var tittelen på et stort frokostseminar Sweco arrangerte nylig. Caset som ble presentert var Fantoft TRE, et spennende byggeprosjekt som Sweco er involvert i.

På Fantoft, tvers over gaten fra Swecos nye Bergenskontor og ved siden av dagens studentby, bygger Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) 325 nye studenthybler. Lars Jønsson AS er totalentreprenør, og Sweco er med som rådgiver, med ansvar for VVS, elektro og akustikk. Byggenes bærekonstruksjon er i massivtre, det vil si treplanker som er satt sammen til store treelementer. Tre er et fornybart byggemateriale med gode miljøegenskaper og lang levetid, som kan bidra til å motvirke drivhuseffekten gjennom karbonlagring og substitusjon av materialer med høyt CO2-utslipp.

– Å bygge i massivtre er positivt både for ytre og indre miljø. Kostnadsmessig er det særlig egnet for bygg med mange, mindre rom, så for studentboliger fungerer det eksepsjonelt godt, sier Dan Vegard Vårdal, VVS-rådgiver i Sweco.

Prefabrikkeres

En annen miljøgevinst følger av byggematerialets vekt. Trevirke veier betraktelig mindre enn andre vanlige materialer, og gir dermed reduserte transportbehov.  Dette er positivt for Fantoft TRE, hvor boligene prefabrikkeres i Østerrike.

– Prefabrikkeringen i utlandet er et spennende aspekt ved dette prosjektet, som byr på nye utfordringer for vår del. I tegningene som sendes til Østerrike, må alt redegjøres for og planlegges ned til minste detalj. Når det bygges i massivtre må alle hull for fremføring av tekniske installasjoner borres på fabrikken. Dette er kostnadseffektivt og gir kort byggetid, men forutsetter at prosjekteringen er ferdig tidligere enn normalt, samt stor nøyaktighet av de som skal modellere, sier Vårdal.

Bærekraftig frokost

Onsdag 25. januar arrangerte Sweco et frokostseminar om massivtre, med rundt 80 deltakere. Seminaret, som ble arrangert i samarbeid med blant andre Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Bergen Arkitekthøgskole, var del av seminarkonseptet «Bærekraftig frokost». I tillegg til at erfaringer fra Fantoft TRE ble presentert og diskutert, fortalte Swecos regionleder Bygg i Bergen, Kjell Einar Knutsen, om Swecos erfaringer med massivtre.

 

Illustrasjon: B+B arkitekter as

«,
«_content_blocks_0_content»: «field_5f8060acc98da»,
«content_blocks_0_buttons_alignment»: «buttons-wrapper–left»,
«_content_blocks_0_buttons_alignment»: «field_5f8061b1d6330»,
«content_blocks_0_buttons»: «»,
«_content_blocks_0_buttons»: «field_5f8061b3d6331»,
«content_blocks»: [
«one-column»
],
«_content_blocks»: «field_5f806033c98d7»
},
«align»: false,
«mode»: «auto»
} /–>