0 of 0 for ""

Brobyggeren

Astrid Greve Rokne trives aller best når hun ser hvordan alle bitene i puslespillet passer sammen. Når hun skjønner hvordan grensesnitt påvirker hverandre, hvordan mennesker best samarbeider og hvordan hele bildet ser ut. Derfor trives hun i rollen som prosjektleder.

 

Da Astrid begynte i Sweco i 2017 var det som nyutdannet sivilingeniør i konstruksjon. Med en master fra Danmarks Tekniske Universitet i bagasjen, var hun klar for å ta fatt på arbeidslivet.

– Jeg ble veldig fascinert av store konstruksjoner da jeg studerte, og spesialiserte meg i bru, vei og store konstruksjoner. For meg handler denne fascinasjonen om mer enn de tekniske løsningene, det handler også om hvordan disse store, og noen ganger massive, konstruksjonene knytter oss sammen og setter sitt preg i samfunnet, forteller hun.

Derfor var hun fornøyd da hun ble involvert i Bybaneprosjektet.

– Da jeg begynte i prosjektet var det i rollen som prosjektmedarbeider innenfor konstruksjon. Her bidro jeg med blant annet beregninger, og jobbet tett med en seniorrådgiver som jeg lærte masse av. Som nyutdannet er det ingen tvil om at det var veldig lærerikt å være koblet på en kollega med lang og bred erfaring, og jeg har nok blitt formet av det han lærte meg.

Som prosjektmedarbeider fikk hun tidlig ansvar for både digitalisering og for konstruksjonsfaget.

Astrid greve rokne, gjennomfører digital befaring via iphone på byggeplass

– Bybanen Utbygging har hatt fokus på at det skal utvikles gode, digitale løsninger underveis i prosjektet, og dette har ført til at samtlige involverte i prosjektet har økt sin digitale kompetanse. Jeg var med da vi leverte de første 3D-modellene og var også med da vi utviklet malene vi skulle bruke på de digitale leveransene, forteller hun.

Fra fag til ledelse

Etter å ha jobbet ett år i Bybaneprosjektet fikk hun tilbud om å gå over i rollen som områdeansvarlig for en av delstrekningene til Bybanen. I denne rollen følger man delprosjektet fra kontrahering, via prosjektering til oppfølging i byggetid.

– Stillingen innebærer at man har et overordnet ansvar for koordinering mellom fagene, jeg skal sikre at leveransene overleveres i henhold til planen, ha kontinuerlig dialog med kunden og ta avklaringer underveis, forklarer Astrid.

Delstrekningen hun har ansvar for går fra AdO arena til Fløen. Dette området er preget av ulike utfordringer både når det kommer til grensesnitt mot Bane NOR, bygging av store konstruksjoner, geotekniske utfordringer og de mulighetene og begrensningene man har når man jobber i tett by. Astrid understreker at det er et stort ansvar, men er glad for at hun takket ja.

Bybanen under bygging, oversikt over parsellhagen

– Det var litt skummelt å si ja, men jeg har bestemt meg for at jeg skal takke ja til de mulighetene jeg får. Jeg vil også understreke at prosjektet er organisert på en måte som gjør at du aldri er alene, og det gjør det lettere å ta nye muligheter, sier hun.

Fortsetter å bygge bro

Prosjektlederen har ikke angret på at hun har beveget seg fra fag til ledelse.

– Jeg trives godt i rollen og syns det er spennende å ha koordineringsansvaret, i tillegg er jeg glad i å møte nye mennesker, bygge relasjoner og få innsikt i andre fagfelt. Som områdeansvarlig kommer jeg tett på fag jeg tidligere ikke kunne noe om, og det er klart at dette er spennende.

I tillegg til å være områdeansvarlig er Astrid disiplinleder for konstruksjonsfagene, dette betyr at hun har ansvar for bemanning og konstruksjonsfaget på tvers av hele Bybaneprosjektet. Hun innrømmer at det tidvis er krevende å skulle ta så mye ansvar tidlig i karrieren.

– Heldigvis har jeg dyktige folk rundt meg, og dette gjør at jeg kan prøve og feile litt underveis. Det er fremdeles sånn at ingen dager er like, og det gjør prosessen spennende. Jeg opplever også at vi har en flat struktur i prosjektet, noe som gjør at vi deler innspill og nye ideer på tvers og på denne måten stadig utvikler oss i riktig retning, sier Astrid.

Etter å ha jobbet med Bybanen i snart fire år gleder Astrid seg til å sette seg på banen fra sentrum til Fyllingsdalen.

– Når Bybanen står ferdig vil den bidra til å knytte Bergen tettere sammen, og er på den måten et byutviklingsprosjekt i ordets rette forstand. Nå har jeg fulgt prosjektet fra møterommet, dataskjermen, kundens kontor, byggeplassen og Ipad’en og er skikkelig klar for å ta den i bruk, sier hun.

Her er Astrid topp tre tips til karriereutvikling

• Vær åpen for nye utfordringer og muligheter.
• Vær en pådriver for fremgang i dine prosjekter og i ditt fagmiljø.
• Bli kjent med fagpersoner og kolleger på tvers av prosjekt og avdelinger.

Foto: Pixel og Co