0 of 0 for ""

Blinkskudd om prosjekteringsledelse

Byggherrene forlanger høyere kvalitet, og leverandørene må omfavne nye prosjekteringsmetoder for å henge med i kampen om oppdragene. Sweco samlet bransjefolk til seminar 7. september om fremtidens prosjekteringsledelse. Statsbygg og Metier deltok som toneangivende aktører.

GODT FORBEREDT PÅ NYE PROSJEKTERINGSKRAV

Statsbygg sender sterke signaler til byggebransjen om å utvikle ny metodikk og nye metoder for prosjekteringsledelse. Sweco er godt forberedt på å møte fremtidens krav.

Tradisjonelle metoder bringer oss ikke videre. Derfor er det opp til bransjen å ta signalene og drive egenutvikling. Vi må ha et marked som kan levere det vi er ute etter. Vi må ha færre feil, høyere kvalitet på byggene og leveranser på tid, sier seniorarkitekt Anders Kalstad i Statsbygg.

På seminaret Sweco arrangerte om «nye metoder innen prosjekteringsledelse», presenterte han Statsbyggs erfaringer med Lean-prosjektering ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, sammen med Sven Wertebach. Kravet til rådgiverne om bruk av Lean var vektet 15 prosent og kravet til entreprenørene var vektet 20 prosent i tildelingskriteriene. Det forteller mye om hvor viktig det er for selskapet å lede an utviklingen av nye prosjekteringsmetoder.

TRADISJONELLE METODER BRINGER OSS IKKE VIDERE. DERFOR ER DET OPP TIL BRANSJEN Å TA SIGNALENE OG DRIVE EGENUTVIKLING. – Anders Kalstad

Godt forberedt
Gjennom en rammeavtale bistår Sweco Statsbygg med prosjekteringsledelse. – Som rådgivere må vi være godt forberedt på å møte alle utfordringer våre oppdragsgivere gir oss. Det er en av grunnene til at Sweco rendyrker prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse som eget tjenesteområde, sier Linda Hårvik, avdelingsleder for prosjektledelse og prosjektadministrasjon i Sweco.

Bedre samhandling
– Statsbygg har en ambisjon om å være ledende i bransjen. Vi skal bidra til å vise vei, prøve nye ting og utforske. Det er viktig for oss å ligge i front, men vi snur ikke hele skuta på ett prosjekt. Det tar tid å implementere, men vi ønsker å utvikle oss og gå i takt med bransjen, sier Kalstad.

– Er dere blitt Lean-frelste etter kunsthøgskoleprosjekteringen?
– Det jeg er blitt frelst på er å benytte Lean-metodikken til å få bedre samhandling. Men vi kan aldri sette to streker under svaret. Målet må være at bransjen er flink til å ta i bruk de delene av ulike metodikker som passer i den settingen vi er i. Det krever kontinuerlig utvikling, og streben etter å finne nye og bedre løsninger, sier Kalstad.

Læringsprosess
Statsbygg ser en klar positiv effekt på prosjekteringsprosessen ved Kunst- og designhøgskolen. – Med Lean har vi fått et kvalitativt mye bedre produkt innenfor samme budsjett. Vi er ferdige på tid, og mengden feil er mindre. Disse konkrete tingene gir positive signaler. Det blir vanskelig å gå tilbake til tradisjonell måte å jobbe på når vi har vært gjennom et Lean-prosjekt. Samtidig er det alltid slik at man ikke vil lykkes med alt første gang man prøver. Det er en læringsprosess, sier Wertebach.

Fra bruker- til leverandørrolle. Hva er Metier sine tanker om fremtidens prosjekteringsledelse?

– METODIKK VIKTIGERE ENN PRIS

Innen ti år vil prosjekteringsmetodikk være det desidert viktigste kriteriet når byggherrer velger prosjekteringsleverandør.

Alexander Smidt Olsen i Metier

– Jeg er overbevist om at prosjekteringsmetodikk vil være det desidert viktigste, også viktigere enn pris. Det er den beste måten å sikre maksimal verdi av prosjektet. Byggherren er opptatt av å få et riktig prosjekt, og en riktig løsning for sitt behov. Et par hundrelapper opp på timeraten har liten betydning hvis du er sikker på at du får den beste løsningen, sier Alexander Smidt Olsen i Metier. 

På Sweco-seminaret understreket Smidt Olsen at god prosjekteringsledelse både handler om å finne riktig løsning og om å styre leveransen inn til avtalt tid, kostnad og kvalitet. I tillegg må man ha kontroll på endringer. Detaljert planlegging og metodisk tilnærming er den beste måten å håndtere slike prosesser, som alltid innebærer endringer og overraskelser.

TEKNOLOGI VIL GI MULIGHETER, MEN STYRING OG KONTROLL ER GRUNNLEGGENDE FOR ALL PROSJEKTERING, OG VIL FORTSATT VÆRE DET. – Alexander Smidt Olsen

Mer å hente på metodeutvikling
Han peker på at mange byggherrer i dag opplever prosjekteringsprosesser ute av kontroll. En av årsakene er lav grad av metodisk tilnærming i prosjekteringsprosessen. I tillegg er det er ofte lite bevissthet omkring hva ulike metoder løser og ikke løser. Det kan også være krevende å implementere ny prosjekteringsmetodikk. – Om ti år tror jeg det generelle modenhetsnivået og bruken av metodikk vil være høyere fordi byggherrene etterspør det, sier Smidt Olsen.

Gangbart om 30 år
 – Hvordan vil prosjekteringsmetodikken utvikles videre i løpet av denne tiden? – De grunnleggende prinsippene som Metier og de andre aktørene presenterte her i dag vil være gangbare om 10, 20 og 30 år. Det kommer ikke til å endre seg vesentlig. Men det er åpenbart at det vil komme elementer som vil effektivisere prosessene ytterligere. Teknologi vil gi muligheter, men styring og kontroll er grunnleggende for all prosjektering, og vil fortsatt være det. 

Les flere relaterte saker om prosjekteringsledelse:

Første foto: T.v. Sven Wertebach og Anders Kalstad
Andre foto: Alexander Smidt Olsen