0 of 0 for ""

Bistår med risiko- og sårbarhetsanalyser

Swecos sikkerhetsrådgivere har lang erfaring med både risiko- og sårbarhetsanalyser og sikker jobbanalyser. Nå kan vi utarbeide analyser som kan gjøre det mulig for din virksomhet å fortsette driften under koronasituasjonen.

Internt har våre eksperter gjennomført både ROS-analyser og SJA-analyser som gjør at våre medarbeidere kan utføre sine arbeidsoppgaver i en annerledes arbeidshverdag, samtidig som vi sikrer at arbeidshverdagen er trygg. Dette har ført til at Sweco har tilnærmet lik produksjon nå, som i tiden før koronaviruset.

Våre erfarne rådgivere kan bistå deg i å identifisere den risikoen korona skaper for din virksomhet, og på den måten kartlegge hvordan arbeidsoppgaver kan gjennomføres på tryggest mulig måte i denne ekstreme situasjonen.

Ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat.