0 of 0 for ""

Bilfritt byliv i Oslo

På årets Urban Future Global Conference skal Sara Polle presentere Bilfritt byliv. I fremtidens byer tror Sara nemlig det blir lettvint å gå, sykle og bruke kollektivtransport, og at vi komme til å nyte grønne, levende byrom uten støy og støv.

På Urban Future Global Conference skal gruppeleder på mobilitet, Sara Polle, snakke om den faktiske bruken av byen før og etter tiltakene som er blitt gjort i forbindelse med programmet Bilfritt byliv.

 – Med dette ønsker jeg å bidra til at folk i salen får tro på at grepene som tas i Oslo for å dempe bilbruk ikke utløser noe krise i byen, men snarere tvert imot, sier Polle.

Bilfritt byliv skal sette fotgjengere, syklister og kollektivbrukene i sentrum. Det skal bli mer plass til liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. 

Etter foredraget braker det løs med debatt mellom Hanna Markussen, Ellen de Vibe, Aud Tennøi og Christian Ringnes. 

Hør Saras foredrag From Car-Free City to car-free life: the full picture in Oslo på The Hub kl. 11:00 – 12:30 den 23. mai.