0 of 0 for ""

Banebrytende bruarbeid

Byggingen av Norges første modellgodkjente brukonstruksjon er i gang. Sweco har stått for prosjekteringen, og Veidekke er entreprenør. – Det er dette som er fremtiden, sier Swecos Øystein Ulvestad.

Brua er en del av parsellen Arnkvern – Moelv, hvor E6-strekningen mellom Hamar og Mjøsbrua skal forbedres med to nye kjørefelt og høyere fartsgrense. Totalt skal over førti bru- og kulvertkonstruksjoner prosjekteres, og nesten alle skal leveres tegningsløst. Prosjektet er en totalentreprise hvor Veidekke er entreprenør og Nye Veier er oppdragsgiver. Sweco prosjekterer alle fag foruten elektro.

Alt ligger i modellen
Den første brumodellen ble levert til godkjenning hos Vegdirektoratet i februar, og oppføring av brua er allerede godt i gang. Ulvestad er modellansvarlig for konstruksjoner i prosjektet, og forklarer at det er flere fordeler med å jobbe på denne måten.

– For det første er det tidsbesparende. Tegninger er et biprodukt av en modell og det tar tid å produsere disse. Nå slipper vi det. Veidekke, Nye Veier og kontrollerende rådgiver henter i stedet ut all informasjonen de behøver fra modellen. Dette gjør også at revisjoner kan gjøres mye raskere, sier Ulvestad.

(Øystein Ulvestad, modellansvarlig i prosjektet.)

– Vi ser også for oss at modellene lever videre etter ferdigstillelse og at de brukes aktivt i forvaltning, drift og vedlikehold, sier han. 

Modellene inneholder armering, spennarmering, membran og alle andre fysiske prisbærende elementer som kreves for å bygge konstruksjonen. At alt ligger i modellen vil, ifølge Tom Erik Mikalsen i Veidekke, redusere antall feil.

– Modellen er alltid oppdatert, og da slipper vi feilkilder. I dette prosjektet jobber alle etter den nyeste modellen og det samme grunnlaget, sier Mikalsen, som er anleggsleder for konstruksjoner.

Modellene leveres i det åpne IFC-formatet, og dermed kan modellene produseres i hvilket som helst program. Dette øker fleksibiliteten knyttet til hvem som utfører modelleringen. Eksportmetoden til IFC gjør at filene uansett ser like ut.

Reduserer antall tegninger med 80 prosent
Av de rundt 40 konstruksjonene på strekningen skal 80 prosent leveres tegningsløst. For at resultatet skal bli best mulig har Veidekke og Sweco samarbeidet tett underveis i prosessen.

– Vi har jobbet parallelt så langt vi kan, og vårt mål har vært å prosjektere det Veidekke ønsker å bygge. For oss har det vært nyttig å lære om praktisk byggeteknikk, samtidig som vi leverer et produkt som er tilpasset deres produksjon. Her har vi kommet frem til felles løsninger, forteller Ulvestad.

Også Mikalsen er fornøyd med samarbeidet.

– At vi sitter på samme sted gjør at arbeidet flyter bedre. Vi har tatt opp utfordringer underveis og løst disse på stedet. Det er svært positivt at all kompetansen er samlet.

På bemanningsriggen er det plassert ut BIM-kiosker som legger til rette for at modellen alltid er tilgjengelig. I tillegg har arbeiderne tilgang til nettbrett ved behov. Egne BIM-teknikere lager arbeidsgrunnlag for hver konstruksjonsdel. På den måten fores arbeiderne kun med aktuell informasjon.

(Tom Erik Mikalsen på byggeplass. Foto: Veidekke)

– Implementasjonen av denne måten å jobbe på har gått veldig bra, og vi har ikke fått noen klager enda, forteller Mikalsen.

Fremtidens bruarbeid
Søyler og fundamenter for den første brua er nå ferdig støpt, og snart begynner arbeidet med brudekket. Både Mikalsen og Ulvestad er fornøyd med resultatet så langt.

– Bruken av BIM tvinger seg frem, og det er allerede et krav fra flere av kundene våre. Nå er vi med i tiden, sier Mikalsen.

– Fordelene er så mange og store at jeg er sikker på at dette danner grunnlaget for hvordan vi vil jobbe med store samferdselsprosjekter i tiden fremover. Vi får mye oppmerksomhet i både inn- og utland, så det virker som om bransjen er klar for å ta skrittet, avslutter Ulvestad.

Illustrasjon øverst i saken: brumodellen vist sammen med de andre relevante fagmodellene. Visningsverktøyet er SMaRT, et nettbasert program Sweco har utviklet for store samferdselsprosjekter.