0 of 0 for ""

Åpning av ny pir på Gardermoen

I dag var det offisiell åpning av nye Pir Nord på Gardermoen. Sweco har utført detaljprosjektering av tak og fasader.

På oppdrag fra entreprenør Kruse Smith AS har vi ledet prosjektet – fra detaljprosjektering av trekonstruksjonene til utvikling av BIM-modellen. Takets hovedbæring består av doble limtrebuer, sekundærbæringen er i stål og takdekket på piren er i tre. Materialet hindrer radarrefleksjon fra flynavigasjonssystemene, og er dermed bra både for miljøet og for flysikkerheten.

Pir Nord har blitt en av verdens mest miljøvennlige flyplassterminaler. I følge Teknisk Ukeblad skyldes ikke dette noe enkelttiltak, men en rekke større og mindre tiltak knyttet til både byggeprosess, materialer og drift. Avisen trekker frem nettopp takkonstruksjonen som et av de mest iøynefallende miljøtiltakene, og skriver at «taket har nemlig en trekledning, ikke metallkledning som først tiltenkt». Energiforbruket ved drift av den nye terminalen er også halvert, sammenliknet med det gamle terminalbygget.

Svein Ådne Moe, som har vært Swecos fagansvarlige for konstruksjonsteknikk, forteller om et spennende og utfordrende prosjekt, hvor det har vært rom for nye og innovative løsninger.

– Vi har blant annet fått kombinere materialene tre, glass og stål, og bruken av glass over store flater har stilt strenge krav til byggets bæresystem. Vi har også bygget verdens høyeste limtrebjelke. Dette har vært et svært vellykket prosjekt hvor vi har jobbet tett med Kruse Smith, og vi er stolte av resultatet, sier han.

Swecos rådgivere har hatt ansvaret for lastberegning og dimensjonering av bærende trekonstruksjoner i taket.  Bruken av glassfasader har krevd spesielt fokus på kontroll av byggets deformasjoner som oppstår ved snø og vind. I rollen som prosjekteringsleder for Kruse Smith har Sweco hatt ansvaret for å koordinere alle underleverandørene til prosjektet.

 

Arkitekt/illustrasjon: Nordic — Office of Architecture