0 of 0 for ""

Anders Bostad går fra Statnett til Sweco

Anders Bostad går fra stillingen som direktør for transformasjon og digitalisering i Statnett, og blir ny leder for region energi i Oslo der han får ansvaret for over 140 aktive bidragsytere i det grønne skiftet.

Bilde: Elisabeth Baird, divisjonsdirektør for energi og Anders Bostad, regionleder for energi Oslo i Sweco (Sweco).

– Det er godt å komme inn i et så sterkt fagmiljø med medarbeidere som brenner for at samfunnet skal lykkes med det grønne skiftet. Nå gleder jeg meg til å bli ordentlig godt kjent med svært kompetente og engasjerte medarbeidere i Region Energi Oslo og Sweco for øvrig, og videreutvikle et svært bra arbeidsmiljø med leveranser på øverste hylle, sier Anders Bostad.

Anders Bostad er sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han kommer fra stillingen som direktør for transformasjon og digitalisering innen Statnetts største forretningsområde (Nett).

De siste ti årene har Bostad hatt flere ulike lederroller i Statnett, og ledet kompetansemiljøer innen ulike forretningsområder. Han er derfor godt rustet til å ta over lederansvaret for en region som innehar kompetanse som er helt avgjørende for å sikre en grønn omstilling av samfunnet.

– Anders tar over en region med over hundre års erfaring innen kraftproduksjon og -overføring, inkludert nyere satsingsområder som havvind, sol og hydrogen. Jeg er svært glad for å ha fått på plass en dyktig leder med god innsikt i kraftbransjen, og gleder meg til å se hva Anders kan få til sammen med det solide fagmiljøet vi har i Sweco, sier Elisabeth Baird, divisjonsdirektør for energi i Sweco.

Energifeltet har alltid vært en sentral del av Swecos virksomhet, og selskapet skal de neste årene øke satsingen på grønn energi og industri.

– Regionen er blant annet involvert i nytt aggregat i Høgefoss 8 for Agder Energi, Mørkedøla pumpestasjon for Østfold Energi, Morrows batterifabrikk i Arendal og ett av Norges største sentralnettprosjekt, forsterkning av transmisjonsnettet fra Sogndal, via Modalen til Kollsnes. Fremover skal vi øke satsingen på nettopp fornybar kraftproduksjon, grønn industri og nettkapasitet – sentrale elementer i det grønne skiftet, hvor Sweco bidrar med fremtidsrettet og endringsdrivende kompetanse. Vi vil være en sentral lagspiller i denne omstillingen, og fortsette å vokse og utvikle regionen i takt med samfunnets og kundenes ambisjoner, sier Bostad.

Bostad tar over stillingen etter Børre Helgesen som går over i rollen som prosjektdirektør innen energi. Bostad tiltrådte stillingen 2. januar 2023.