0 of 0 for ""

Portrettbilde av Martin Sivertse

Alle gode ting er 3(D)

Sweco har prosjektert deler av Bybaneutbyggingen helt uten tegninger.

I 2022-23 åpner Haukeland sjukehus holdeplass i Bergen. Holdeplassen er et av stoppene som inngår i Bybanens fjerde byggetrinn og vil bli Bergens første underjordiske holdeplass. Sweco har hatt ansvar for prosjekteringen av holdeplassen, og når den nå er under bygging er tegninger av holdeplassen erstattet av interaktive modeller.

– Det er utrolig gøy å jobbe med 3D-modeller. Du får en langt mer helhetlig kontroll på det du jobber med, og får et mer detaljert og spennende resultat enn ved en 2D-tegning, sier Martin Sivertsen, sivilingeniør i Sweco.

Sweco startet arbeidet med holdeplassen under Haukeland sjukehus våren 2018, og har alle fag inkludert arkitekt (3RW). Holdeplassen vil ligge 30 meter under bakken og skal ta imot tusenvis av reisene hver dag.

– Når entreprenørene nå skal bygge Bergens første underjordiske holdeplass skjer det kun ved hjelp av 3D-modeller. Vi har jobbet mye med 3D før, men det er nytt at vi ikke skal levere en eneste 2D-tegning. På en måte kutter det et ledd, samtidig krever det mer nøyaktighet og forståelse fra entreprenøren, fortsetter han.

Martin forklarer at det kan være utfordrende for en entreprenør, som stort sett er vant til å jobbe etter 2D-tegninger, å kun forholde seg til 3D-modeller. Swecos prosjektgruppe har brukt mye tid på innspill fra entreprenøren for å gjøre modellene mer brukervennlige.

– Vi har blant annet fått tilbakemeldinger om at entreprenøren ønsker seg målsetting utover modellen og jobber flittig med å få til det. Fra tidlig av la vi til objekter og parametere til i modellen, slik at de som skal bruke den enkelt kan trykke på et objekt for å få opp detaljene, og i tillegg kan gi innspill. Slik får vi en dynamisk modell som er optimal for de som faktisk skal bruke den, fortsetter han.

Informasjonsrike 3D-modeller

En 3D-modell fungerer slik at man kan se en konstruksjon i sin helhet, i motsetning til tegninger, som kun viser ett og ett plan. I 3D-modellen kan man bevege seg rundt og se dimensjonene i kontekst.

– 3D-modellen kan inneholde mye mer informasjon enn en tegning. Det gjør det lettere for oss å koordinere mellom fagene, avdekke feil, kollisjoner og lignende, samtidig som det også gjør det lettere for entreprenør å koordinere i utførelsesfasen, sier Martin

Informasjonen om blant annet areal og vekt kan føre til store besparelser i et prosjekt. For eksempel kan modellen gi enkle estimater, som gjør det enklere å optimalisere tykkelse på betongkonstruksjoner. På den måten kan man gjøre besparelser på flere tonn. Den dynamiske modellen er også en fordel når man prosjekterer under bakken, mener han.

– Det sprengte fjellet viser seg ofte å være annerledes enn først antatt. Derfor må vi gjøre flere tilpasninger på konstruksjonene underveis, og det er naturligvis lettere i en 3D-modell enn i en tegning, avslutter han.

3D-modellene ble levert høsten 2020, og entreprenøren er allerede godt i gang med byggingen.