0 of 0 for ""

3D-scanner for effektiv drift og vedlikehold av bygningsmasser

Ny 3D-scanner gjør rehabilitering, ombrukskartlegging og dokumentasjon av bygg enklere og mer effektivt.

Bilde: Kine Abbott Solberg med 3D-scannere (Sweco).

Å få oversikt over bygg kan være både tidkrevende og komplisert. Nye digitale tjenester er avgjørende for å gjøre drift og vedlikehold av ulike typer små og store bygningsmasser enklere, mer effektivt og ressursbesparende.

Et Google Maps for bygningsmasser

Swecos nye 3D-scanner fra NavVis er som et slags Google Maps – bare innendørs. Verktøyet genererer både punktsky og bilder for enklere oversikt over et bygg.

– Etter å ha jobbet som landmåler og med bygg og kartlegging av datafangst i over 15 år har jeg sett et behov og potensiale for å få bedre oversikt og lettere tilgang til bygningsmassen i et bygg. Derfor er jeg kjempefornøyd med at vi nå tilbyr digitale befaringer som kan gjøre arbeid med eksisterende bygninger enklere. 3D-scanneren vil forhåpentligvis bidra til enda bedre samarbeid med byggherre, og sikre at dataene kan forvaltes på en god måte for å gjøre fremtidig drift og vedlikehold enklere, sier Roy Hestad, produktansvarlig og gruppeleder for industri og anlegg i Sweco.

Typiske bruksområder er scanning av eksisterende bygg i forbindelse med ombygging, oppmodellering av faktiske forhold basert på punktsky, forvaltning, dokumentasjon og vedlikehold, ombrukskartlegging og digital befaring av bygg. Det kan bidra til å gjøre alt fra brann-, akustikk- og miljørådgivning enklere. En scannet modell har i tillegg mulighet for å kobles mot sanntidssensorikk til bruk i driftsfasen.

Gjør ombruk enklere

Scanneren kan dessuten fungere som et godt verktøy for å sikre ombrukskartlegging. Nettopp det er det stort behov for fremover.

Byggebransjen står for 15 prosent av Norges totale klimagassutslipp, og halvparten av utslippene i et byggs livsløp kommer fra produksjon og transport av materialer. Samtidig er bransjen den største kilden til avfall her i landet.

– For å redusere utslippene må vi ta bedre vare på materialene vi allerede har. Potensialet for ombruk av materialer og rehabilitering er stort, og ombrukskartlegging er helt avgjørende for at det skal være mulig å øke gjenvinningsgraden av byggematerialer. Vet man hvilke materialer som allerede er produsert og eksisterer, er det lettere å velge dette fremfor å kjøpe helt nye materialer, sier Kine Abbott Solberg, VVS-rådgiver, BIM-utvikler og produktutvikler i Sweco.

I fjor la regjeringen frem nye krav om kartlegging for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg. I tillegg skal nye bygg planlegges slik at de senere kan demonteres og materialer brukes om igjen. Med nye krav om ombruk i bransjen håper rådgiverne i Sweco at verktøyet vil kunne gjøre det enklere for selskapets kunder å legge til rette for gjenbruk.

– Nå har vi fått opplæring i verktøyet, og er klare til å teste det ut i praksis. Alle avdelinger i region bygg i Bergen har nå en representant som har fått grundig opplæring og er klar til å scanne, sier Solberg.

I tillegg til å legge til rette for bærekraft i bygg kan Sweco ved hjelp av verktøyet nå også tilby scanning gjennom et byggs byggeperiode, digitale omvisninger for leietakere og scanning for bruk av driftere.

Har du spørsmål om verktøyet kan du ta kontakt med Kine Abbott Solberg eller Roy Hestad.