0 of 0 for ""

Melding om utvidelse av planområde, Malm Industripark, Steinkjer kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-8 og 12-9, meldes det om utvidelse av planområde i forbindelse med pågående reguleringsplan for Malm Industripark.

Hensikten med planutvidelsen er å vurdere en alternativ planløsning for industriområdet ved å justere traseen for fv. 720. Formålet med planen som helhet er å legge til rette for utvikling og utvidelse av industriområdet på Tjuin.

Det er tidligere varslet oppstart for planarbeidet 25.02.2021. Merknader innsendt den gang følger saken fortsatt og trenger ikke sendes inn på nytt. Eventuelle nye eller justerte synspunkter kan sendes digitalt til Sweco Norge v/Stine Liaklev Bakkan, e-post: stine.bakkan@sweco.no. Med kopi til postmottak@steinkjer.kommune.no.

Frist for merknader er 23.02.2024

Varslingsbrev