0 of 0 for ""

Kunngjøring: Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det herved om oppstart av detaljregulering for Ortnevik Næringspark.

Sogn Aqua AS skal i gang med detaljregulering for Ortnevik næringspark.

Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av dagens oppdrettsanlegg og lagerbygg/næringsbygg for Sogn tre.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes til Sweco Norge AS v/Wilhelm Holst Skar, Fantoftvegen 14p, 5072 Bergen. Merknader kan også sendes på e-post: Wilhelm.skar@sweco.no eventuelt på telefon 55 27 50 00.

Frist for å sende inn merknader er 05.08.2020.

Merknader merkes med «Ortnevik».