0 of 0 for ""

Kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeid

Oppstart av reguleringsarbeid: Plan 2795, Detaljregulering for Ravperleveien 1 – Hinna kommunedel, Stavanger kommune

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9

KORT OM PLANEN: Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Spørsmål, merknader og opplysninger sendes til Sweco avd. Stavanger v/Helene Sande innen 14.01.2022

E-post: helene.sande@sweco.no, kopi til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Postadresse: Sweco Norge avdeling Stavanger v/Helene Sande, Forusparken 2 4031 Stavanger

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.stavanger.kommune.no/

Vedlegg: