0 of 0 for ""

Sweco Innlandet inviterer til seminar med frokostservering, for å diskutere hvordan du best konkretiserer arbeidene med bærekraft og energi i din bedrift.

Dato/tid: 30. november, kl 08.30 – 11.00
Sted: Helseverkstedet, Bright House, Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik

Bærekraft + Energiledelse = Bærekraftledelse!

Mange organisasjoner har mål om å redusere energiforbruk og jobbe med bærekraftig utvikling av produkter og tjenester. Samtidig opplever mange at det er vanskelig å konkretisere handlinger og «holde trykket oppe», for å oppfylle målene sine.

På dette frokostseminaret ser vi nærmere på hvordan organisasjoner kan benytte kjente og standardiserte verktøy og metoder, for å sikre en høyere måloppnåelse innenfor energi og bærekraft. Vi ønsker også å tydeliggjøre gevinsten av å se de ulike forbedringsarbeidene i sammenheng. Hva er de største gevinstene av å jobbe med energiledelse og bærekraft på en standardisert måte?

Det blir rom til å dele og utveksle erfaringer med andre engasjerte hoder fra innlandet. Vi gleder oss til å møte deg!

Foredragsholdere:

Anne-Grethe Fossum, bærekraftsrådgiver i Sweco. Anne-Grethe har lang erfaring fra bygg- og anleggssektoren som prosjektleder i kommune, eiendomsutviklere og entreprenører. Hun er opptatt av å skape forståelse for hvorfor bærekraft må stå høyt på agendaen.

Hans Magnus Myklestad, energirådgiver i Sweco. Hans Magnus har erfaring fra arbeider med energiøkonomisering og etablering av energiledelse hos en rekke store og små industribedrifter i hele Norge.

Sammen vil Anne-Grethe og Hans Magnus fortelle om hvordan man kan skape samspill mellom etablerte metoder for forbedring og nye satsningsområder under bærekraftparaplyen.