0 of 0 for ""

Se alleNyheterKunngjøringerEvents

Kunngjøring: Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Tverås deponi, Steinkjer kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Tverås deponi i Malm. Det gis med dette også melding om at planprogram for detaljregulering for Tverås deponi legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9. Les mer