0 of 0 for ""

Se allePressemeldingerNyheterKunngjøringerEvents

Detaljreguleringsplan for Ruth Maiers gate (tidligere Strandveien) i Lillestrøm- og Rælingen kommune – Tilleggsvarsling om endringer av planområdet og arealformål, samt varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Det varsles det om endringer av planområdet, samt innarbeidelse av nytt arealformål i detaljreguleringsplan for Ruth Maiers gate m.fl. (tidligere Strandveien). I tillegg varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplanen. Les mer