• VÅR UTROLIGE HVERDAG

    Satavuo Skole i Finland viser at et godt samarbeid er avgjørende for et godt resultat. I dette prosjektet samarbeidet vi med elever, lærere, foresatte og lokalsamfunnet i Laukaa for å skape en helt ny skole for fremtidens problemløsere. Ved å gjøre hvert prosjekt spesielt, gjør vi hverdagen utrolig.

    Les mer
  • Urban Insight

    Expert Knowledge, Innovative Thinking Putting the best information in front of the best people

    Les Mer

BUILDING IN BIODIVERSITY: FOR CLIMATE, FOR HEALTH

Tapet av biologisk mangfold representerer en trussel mot folks helse og velvære. Hvordan kan vi sikre at våre byer blir en del av det økologiske systemet? Jo, ved å se til naturen og herme etter den kan vi skape byer, gater og nabolag som bedrer det biologiske mangfoldet.Ved å forstå økosystemene og ved å plassere biologisk mangold i sentrum av våre urbane rom, kan vi skape en bedre fremtid for alle. I den siste Urban Insight-rapporten viser vi hvordan urbant design kan gjøre byene våre til den del av løsningen.

Les rapporten her
/siteassets/nyheter/nyheter-september-og-oktober-2020/ui_4_570x380_logo.jpg
/siteassets/nyheter/havnesak-ny.png

Sweco lanserer rapport om fremtidens smarte havner

For norsk havnedrift er de juridiske, økonomiske, miljømessige og
teknologiske rammebetingelsene stadig i endring. Det stilles kontinuerlig
nye krav til havnenes funksjon i byer, til havneinfrastruktur, oppfyllelse av
klimaforpliktelser og krav til nye måter å integrere havnene i byen på.

For å møte disse kravene og opprettholde sin posisjon, tror Sweco at fremtidens havner må bli Smarte Havner

Les mer

Kontakt oss

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 14.500 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at våre kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden.

Lokalt nærvær, internasjonal ekspertise 
Vår virksomhet er fordelt på syv forretningsområder: Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland, Sweco Danmark, Sweco Nederland, Sweco Vest-Europa og Sweco Sentral-Europa. 

Les mer
/siteassets/ovrige-bilder/570x380_kontakt.jpg