• Urban Insight

    Expert Knowledge, Innovative Thinking Putting the best information in front of the best people

    Les Mer

CARBON COST IN INFRASTRUCTURE: THE KEY TO THE CLIMATE CRISIS?

I dag står infrastruktursektoren for over 50 prosent av karbonutslipp i flere land. Behovet for ny og forbedret infrastruktur øker i takt med den stadig økende urbaniseringen, og i 2050 kan utslippene fra infrastruktursektoren ha nådd 90 prosent. I Urban Insight-rapporten “Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis?“ får du innsikt i hvordan man kan redusere utslippene fra infrastruktursektoren, nå målet om nullutslipp og kostnadene relatert til dette.

Les rapporten her
/siteassets/nyheter/nyheter-mars-2020/ui1_2020_570x380.jpg
/siteassets/nyheter/havnesak-ny.png

Sweco lanserer rapport om fremtidens smarte havner

For norsk havnedrift er de juridiske, økonomiske, miljømessige og
teknologiske rammebetingelsene stadig i endring. Det stilles kontinuerlig
nye krav til havnenes funksjon i byer, til havneinfrastruktur, oppfyllelse av
klimaforpliktelser og krav til nye måter å integrere havnene i byen på.

For å møte disse kravene og opprettholde sin posisjon, tror Sweco at fremtidens havner må bli Smarte Havner

Les mer

Kontakt oss

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 14.500 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at våre kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden.

Lokalt nærvær, internasjonal ekspertise 
Vår virksomhet er fordelt på syv forretningsområder: Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland, Sweco Danmark, Sweco Nederland, Sweco Vest-Europa og Sweco Sentral-Europa. 

Les mer
/siteassets/ovrige-bilder/570x380_kontakt.jpg