• VÅR UTROLIGE HVERDAG

    Satavuo Skole i Finland viser at et godt samarbeid er avgjørende for et godt resultat. I dette prosjektet samarbeidet vi med elever, lærere, foresatte og lokalsamfunnet i Laukaa for å skape en helt ny skole for fremtidens problemløsere. Ved å gjøre hvert prosjekt spesielt, gjør vi hverdagen utrolig.

    Les mer
  • Urban Insight

    Expert Knowledge, Innovative Thinking Putting the best information in front of the best people

    Les Mer

Urban Insight: Planning for Climate Adaptation: Key actions for resilient and adaptive cities of the future

Kun 26 prosent av europeiske byer har en klimatilpasningsplan. I dag er ingen av byene våre fullstendig tilpasset klimaendringene. Ekstremvær kan føre til store skader. Skadene får økonomiske konsekvenser, de påvirker økosystemene våre og kan skade sårbare deler av samfunnet, i tillegg infrastrukturen vår. I denne Urban Insight-rapporten deler fagfolk fra ulike disipliner sin ekspertise, og undersøker utfordringene knyttet til klimatilpasning. Rapporten inneholder 10 konkrete tiltak for å skape motstandsdyktige og klimatilpassede byer.

 

Les rapporten her
/siteassets/nyheter/nyheter-urban-insight-november-2020/ui_5_570x380_logo.jpg
/siteassets/nyheter/havnesak-ny.png

Sweco lanserer rapport om fremtidens smarte havner

For norsk havnedrift er de juridiske, økonomiske, miljømessige og
teknologiske rammebetingelsene stadig i endring. Det stilles kontinuerlig
nye krav til havnenes funksjon i byer, til havneinfrastruktur, oppfyllelse av
klimaforpliktelser og krav til nye måter å integrere havnene i byen på.

For å møte disse kravene og opprettholde sin posisjon, tror Sweco at fremtidens havner må bli Smarte Havner

Les mer

Kontakt oss

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 14.500 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at våre kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden.

Lokalt nærvær, internasjonal ekspertise 
Vår virksomhet er fordelt på syv forretningsområder: Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland, Sweco Danmark, Sweco Nederland, Sweco Vest-Europa og Sweco Sentral-Europa. 

Les mer
/siteassets/ovrige-bilder/570x380_kontakt.jpg