Miljørådgivning

Det er ikke til å unngå at moderne byer påvirker miljøet, men effekten på omgivelsene kan likevel minimeres. Swecos miljøspesialister jobber med å forutse klimaendringenes betydning for naturen og samfunnet. Vi foreslår tiltak som kan redusere miljøavtrykket og hjelpe samfunnet med å tilpasse seg et endret klima. Jo tidligere miljø settes i fokus i et prosjekt, jo mer kan vi påvirke.

 • Akvatisk miljø
 • BREEAM-sertifisering
 • Forurenset grunn
 • Konsekvensutredninger og planlegging
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Miljøkartlegging bygg
 • Miljøutredninger
 • Vannressursforvaltning
 • Ytre miljø

Forurenset grunn

Gamle industrieiendommer, byarealer, flyplasser og havneområder er ofte forurenset på en eller annen måte. Swecos eksperter på forurensning kan bidra til å løse utfordringene på en miljø- og kostnadseffektiv måte.

Våre kjemikere, geologer, hydrogeologer, hydrologer, ingeniører og biologer har lang erfaring med både forurensningsproblematikk i større utbyggingssaker og enkelttilfeller av akutt forurensning.

Forurensningsloven stiller omfattende krav til å utrede og analysere forurensningspotensialet på en eiendom før utbygging. Det må også utarbeides utslippssøknad og eventuelle tiltaksplaner for å redusere forurensningsfaren.

Sweco hjelper kunden med å gjennomføre, utarbeide og veilede om miljøtekniske grunnundersøkelser, tiltaksplan og sluttrapport. Vi kan også bidra med å finne egnede deponier eller hjelpe til med søknader og kommunikasjon med myndigheter. I tillegg har vi erfaring fra sedimentundersøkelser og kjemiske og økologiske vurderinger av miljøgifter rundt flyplasser.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_miljoradgivning.jpg

Kontaktpersoner

 • Børre
  Helgesen
  Regionleder Energi Oslo
  +4791185022
  Fraq r-cbfg
 • Mikael af
  Ekenstam
  Fagsjef Bærekraft
  +4790630082
  Fraq r-cbfg
 • Hild Andreassen
  Kollien
  Avdelingsleder Anlegg og miljø Oslo
  +4747808123
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.