Energisystemer

Vi er midt inne i en verdensomspennende overgang til mer bærekraftig kraftforsyning. Energiekspertene i Sweco jobber med hele kraftforsyningskjeden. Vi har fokus på effektivitet i alle ledd, fra produksjon av energi til distribusjon og forbruk. Resultatet er smidige og bærekraftige energiløsninger for fremtidens byer og samfunn.

 • BREEAM-sertifisering
 • Dammer og vannveier
 • Due diligence
 • Energibruk i bygg
 • Energimarked, analyse
 • Hydrologi, hydrogeologi og hydraulikk
 • Konsesjon, tidlig fase
 • Kraftoverføring
 • Kraftsystemer
 • Maskinteknikk
 • ROS-analyser
 • Transformatorstasjoner
 • Vannkraft
 • Vindkraft og fornybar energi
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet

Energibruk i bygg

I et globalt perspektiv er energireduksjon i bygningssektoren pekt ut som det rimeligste og mest effektive klimatiltaket. I tillegg til myndighetenes skjerpede forskriftskrav er reell «grønn» drift det som faktisk gir resultater.

Swecos energirådgivere kan omforme kundens ønsker til klare energimål og bistå på veien frem til målet er nådd. I nybygg- og rehabiliteringsprosjekter samarbeider vi med byggherre og arkitekter, og utfører alternativsvurderinger og energiberegninger som danner grunnlag for systemvalg og løsninger.

Eksisterende bygningsmasse har ofte et stort enøk-potensial. Sweco har bistått mange byggherrer med energirevisjon for å få oversikt over energibruken og kartlegge tiltak. Etter at lønnsomme tiltak er gjennomført, gjerne med drahjelp fra Enovas støtteordninger, får kunden et «grønnere», optimalisert og attraktivt bygg.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_energi.jpg

Kontaktpersoner

 • Jon Viking
  Thunes
  Divisjonsdirektør Energi
  +4790617524
  Fraq r-cbfg
 • Børre
  Helgesen
  Regionleder Energi Oslo
  +4791185022
  Fraq r-cbfg
 • Ingrid
  Søraas
  Regionleder Narvik
  +4790577881
  Fraq r-cbfg
 • Arnt Magne
  Uv
  Regionleder Trondheim
 • Ken Are
  Kristiansen
  Regionleder Tromsø
  +4791878013
  Fraq r-cbfg
 • Cato
  Berg
  Regionleder Bodø
  +4791175339
  Fraq r-cbfg
 • Reidar
  Grande
  Regionleder Steinkjer
  +4799290778
  Fraq r-cbfg
 • Michael
  Laubo
  Fagsjef Geofag
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  AVDELINGSLEDER BYGG OG ANLEGG BERGEN
  +4793845373
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.