Nyheter

/siteassets/nyheter/byarkitekt.png

Diskuterte forutsigbarhet med Byarkitekten

16 februar 2018
Kan Byarkitekten bidra til bedre forutsigbarhet i plan- og byggeprosesser?

KUNNGJØRING: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID MED KONSEKVENSUTREDNING FOR EKELUNDEN – GRIMSTAD KOMMUNE

07 februar 2018
Med hjemmel i plan- og bygningslovens PBL §§ 4-1 og 12-9 legges planprogrammet for detaljregulering Ekelunden ut på høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles det oppstart av reguleringsplan etter PBL § 12-8 og oppstart av forhandlinger om utbyggelsesavtale etter PBL § 17-4.
/siteassets/nyheter/11.png

Velkommen til frokostseminar

07 februar 2018
Velkommen til frokostseminar og paneldebatt: Hvordan øke forutberegneligheten vedrørende visuelle kvaliteter og estetikk i plan- og byggesaker?
/siteassets/nyheter/hans-kristian-og-anja.png

Setter retningen for det grønne skiftet i Norden

02 februar 2018
Tre eksperter fra Sweco har fått i oppdrag å lede prosjektet «Attraktive nordiske byer», i regi av Nordisk ministerråd. Elleve konkurrenter ble slått på målstreken. Nå er kontrakten signert, og prosjektleder Hans Kristian Ryttersveen gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Gir gode energiråd gratis

01 februar 2018
70 Bygg- og energiteknologistudenter fra Høgskulen på Vestlandet får energirådgiverkurs mot at de påtar seg gratis energirådgivningsoppdrag for boligeiere i Bergen. En vinn-vinn situasjon for alle parter.
/siteassets/nyheter/vdc-sak.png

Sweco inviterte til VDC-kurs i verdensklasse

26 januar 2018
25 av Swecos kunder, samarbeidspartnere og egne ansatte har gjennomført et intensivt kurs i VDC.
/siteassets/nyheter/ministerbesok-sak.png

Fagsamling med storfint besøk

24 januar 2018
Forrige uke møttes Swecos veimiljø til fagsamling på Fornebu. Der fikk de besøk av selveste samferdselsministeren.
/siteassets/nyheter/smestadkrysset.png

Fem forbedringsforslag for Smestadkrysset

12 januar 2018
Busser og myke trafikanter skal få bedre vilkår i Smestadkrysset i Oslo. Sweco har gått inn i prosjektet med et åpent sinn. Det har gitt flere mulige løsninger.
/siteassets/nyheter/vossovassdraget.png

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

19 desember 2017
Sweco har vunnet et prosjekteringsoppdrag av sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. – Det finnes ikke mange tilsvarende prosjekter i Norge, så dette blir veldig spennende, sier prosjektleder Nils Andreas Loland.
/siteassets/nyheter/norsk-luftambulanse-ny.jpg

Sweco støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanse

18 desember 2017
Hver jul gir Sweco en større sum til et veldedig formål, og i år går gaven til Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.