Framo Sjølivet - nytt kontor- og verkstedsbygg for Frank Mohn

Framo Sjølivet, et nytt kontor- og verkstedsbygg

Sweco har designet og prosjektert et nytt samlet kontor- og verkstedsbygg på Florvåg på totalt ca. 20 000 kvm. Oppdragsgiver er Frank Mohn AS som nå samler sin virksomhet på industriområdet Sjølivet.

Sweco har levert tverrfaglige rådgivertjenester innen byggeteknikk, VVS-teknikk, brannteknikk og geoteknikk. Sammen med Arkitektkontoret b+b har vi prosjektert et komplett bygg med gode fleksible og bærekraftige løsninger.

Lavt energibehov og god energidesign

Det er lagt spesiell vekt på lavt netto energibehov og det lokale klimaets innvirkning på bygget – i forhold til vind, nedbør, sollys og luftforurensning. Dette reflekteres blant annet gjennom en dynamisk fasade, skjermet bygningskropp, bærekraftig materialbruk og svært god isolasjon.

De gode energiløsningene er oppnådd gjennom en avansert, robust og fleksibelt energidesign.

Resultatet er et bygg med 

  • lavt energiforbruk
  • meget godt inneklima
  • gode og inspirerende arbeidsforhold

Foto/illustrasjon: b+b arkitekter

  • Sigmund Vonheim