VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

Med hele samfunnet som arbeidsplass realiserer Swecos 9000 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter prosjekter med viktig betydning for samfunnets utvikling og mennesker livskvalitet.

Hovedkontoret til Sweco konsern i Stockholm

Bygninger i en større sammenheng

Swecos ingeniører og miljøeksperter skaper førsteklasses bygninger hvor mennesker kan bo, arbeide og trives i et bærekraftig samfunn. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

DIN KUNNSKAP ER FREMTIDEN

Ingeniør- eller miljøfaglig rådgiver? Ny jobb? Se muligheter! Motiveres du av å jobbe i et sterkt fagmiljø med viktige prosjekter som påvirker samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet, er Sweco din kunnskapsbedrift.

Grete Aspelund ny leder for Sweco Norge

Aspelund begynner som ny adm. direktør 1. januar 2016 og kommer fra Nemko AS.

Europas største rådgivende ingeniørselskap

Med Grontmij blir Sweco Europas største rådgivende ingeniørselskap med 14 500 ansatte.

På sporet av smart byvekst - seminar 29. oktober

Hvordan takle byvest og ivareta bykvalitet i Osloregionen? Les mer og meld deg på her.

Verdens høyeste trehus på 50 meter er snart ferdig

Et unikt konsept på 14 etasjer vekker internasjonal interesse. Se videoer og følg byggingen live.

Sweco utreder kulturminner for Riksantikvaren

Hva er årsaken til tap og skade på kulturminner? Hva er effektene av klimaendringer og vernetiltak?

Lønnsom rehabilitering

Alle bygg forfaller. Rehabililtering kan være faglig krevende, men ofte mer miljøvennlig og billigere enn å bygge nytt.