DIN KUNNSKAP ER FREMTIDEN

Ingeniør- eller miljøfaglig rådgiver? Ny jobb? Se muligheter! Motiveres du av å jobbe i et sterkt fagmiljø med viktige prosjekter som påvirker samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet, er Sweco din kunnskapsbedrift.

Hovedkontoret til Sweco konsern i Stockholm

Bygninger i en større sammenheng

Swecos ingeniører og miljøeksperter skaper førsteklasses bygninger hvor mennesker kan bo, arbeide og trives i et bærekraftig samfunn. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Sweco er ledende rådgivere innen infrastruktur

Infrastruktur i en større sammenheng

Swecos rådgivere bidrar til å realisere en samfunnsstruktur der trafikken flyter sikkert og infrastrukturen forenkler menneskenes hverdag. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Sweco er ledende rådgivere innen energi

Energi i en større sammenheng

Swecos energi- og miljøeksperter samarbeider for å utvikle en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig energiforsyning. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Sweco er ledende rådgivere innen vann og miljø

Vann og miljø i en større sammenheng

Swecos ingeniører og miljøeksperter skaper løsninger som gjør at vi kan bevare og investere i naturressursene på en bærekraftig måte. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Takkonstruksjon på OSL, Sentralbygning Vest

Detaljprosjektering av alle tre- og stålkonstruksjoner og utarbeidelse av BIM-modell.

Nytenkende nyvinninger i tidligfaseoppdrag

Konseptvalgutredninger og mulighetsstudier for Kadetttangen og Oslofjordkryssing.

Vil rive «spagettien» og lage ny bydel på Nygårdstangen

Sweco region Bergen står bak denne idéen og tar debatten et steg videre i utviklingen av bysamfunnet i Bergen.

Vestre korridor - åtte nye koblingsanlegg for Statnett

Spenningsnivået vil øke fra 300 til 420 kV gjennom nybygg eller ombygging av koblingsanlegg.

Verdens høyeste trehus på 14 etasjer realiseres

Sweco er rådgiver for alle tekniske fag samt prosjekteringsleder for det moderne høyhuset i Bergen.

Løsninger som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling

Som rådgivere motiveres vi av å utrede, planlegge og prosjektere dagens og fremtidens samfunn.