DIN KUNNSKAP ER FREMTIDEN

Ingeniør- eller miljøfaglig rådgiver? Ny jobb? Se muligheter! Motiveres du av å jobbe i et sterkt fagmiljø med viktige prosjekter som påvirker samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet, er Sweco din kunnskapsbedrift.

Sweco er ledende rådgivere innen energi

Energi i en større sammenheng

Swecos energi- og miljøeksperter samarbeider for å utvikle en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig energiforsyning. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Sweco er ledende rådgivere innen infrastruktur

Infrastruktur i en større sammenheng

Swecos rådgivere bidrar til å realisere en samfunnsstruktur der trafikken flyter sikkert og infrastrukturen forenkler menneskenes hverdag. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Sweco er ledende rådgivere innen vann og miljø

Vann og miljø i en større sammenheng

Swecos ingeniører og miljøeksperter skaper løsninger som gjør at vi kan bevare og investere i naturressursene på en bærekraftig måte. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Hovedkontoret til Sweco konsern i Stockholm

Bygninger i en større sammenheng

Swecos ingeniører og miljøeksperter skaper førsteklasses bygninger hvor mennesker kan bo, arbeide og trives i et bærekraftig samfunn. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Sweco har all prosjektledelse på Vestlandets største byggeprosjekt, Flesland T3

Økt fokus på styring og ledelse gir flere store flerfaglige prosjekter.

Sirius kontorbygg, Lysaker - energi- og miljøfokus

Tverrfaglig rådgiver for kontorbygg som tilfredsstiller krav til Breeam Excellent og passivhus.

Se film og intervju om verdens høyeste trehus

Sweco presenterer verdens høyeste trehus på World Conference on Timber Engineering i Canada.

Nytt veioppdrag på E39 Volleberg – Døle bru

Sweco har vunnet oppdraget om konsekvensutredning (KU) og kommunedelplan i Vest-Agder.

DFAS er et foregangsprosjekt innenfor datasentre

Sweco har tverrfaglig prosjektering av DFAS datasenter, med stort fokus på energieffektivitet og sikkerhet.

Takkonstruksjon på OSL, Sentralbygning Vest

Detaljprosjektering av alle tre- og stålkonstruksjoner og utarbeidelse av BIM-modell.