DIN KUNNSKAP ER FREMTIDEN

Ingeniør- eller miljøfaglig rådgiver? Ny jobb? Se muligheter! Motiveres du av å jobbe i et sterkt fagmiljø med viktige prosjekter som påvirker samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet, er Sweco din kunnskapsbedrift.

Sweco er ledende rådgivere innen energi

Energi i en større sammenheng

Swecos energi- og miljøeksperter samarbeider for å utvikle en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig energiforsyning. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Sweco er ledende rådgivere innen infrastruktur

Infrastruktur i en større sammenheng

Swecos rådgivere bidrar til å realisere en samfunnsstruktur der trafikken flyter sikkert og infrastrukturen forenkler menneskenes hverdag. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Sweco er ledende rådgivere innen vann og miljø

Vann og miljø i en større sammenheng

Swecos ingeniører og miljøeksperter skaper løsninger som gjør at vi kan bevare og investere i naturressursene på en bærekraftig måte. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Hovedkontoret til Sweco konsern i Stockholm

Bygninger i en større sammenheng

Swecos ingeniører og miljøeksperter skaper førsteklasses bygninger hvor mennesker kan bo, arbeide og trives i et bærekraftig samfunn. Det er vår unike kombinasjon av spisskompetanse og brede erfaring som utgjør en forskjell for kunden.

Velkommen til FREMTIDENS OSLO: BYEN I FJORDEN

Kunder og samarbeidspartnere inviteres til en kunnskapsdag hos Sweco på Vækerø 16. oktober.

Sweco har all prosjektledelse på Vestlandets største byggeprosjekt, Flesland T3

Økt fokus på styring og ledelse gir flere store flerfaglige prosjekter.

Sweco bygger Bergens mest miljøvennlige næringsbygg

Bygget på Fantoft blir et tilnærmet null-energibygg som i stor grad dekkes av egne og fornybare kilder.

29.09-01.10: Forskerfabrikkens høstverksted på Vækerø

En lærerik og inspirerende aktivitet for barn i 4.-6. klassetrinn. Temaer: astronomi, fysikk, biologi og kjemi.

Sweco setter bærekraft på dagsorden i norsk VA-sektor

Vi bistår organisasjonen Norsk Vann med tiltak for bærekraftige løsninger i vannbransjen.

Se film og intervju om verdens høyeste trehus

Sweco presenterer verdens høyeste trehus på World Conference on Timber Engineering i Canada.