VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

Med hele samfunnet som arbeidsplass realiserer Swecos 9000 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter prosjekter med viktig betydning for samfunnets utvikling og mennesker livskvalitet.

VISJONÆRE UTBYGGINGSPLANER FOR OSLO 2070

Swecos idé for by- og transportutvikling i Oslo kan gjøre hovedstaden til en av de mest spesielle kystbyene i verden. Idéen involverer flytende øyer, et undersjøisk t-banesystem, og et elektrisk og førerløst transportsystem over bytakene.

DIN KUNNSKAP ER FREMTIDEN

Ingeniør- eller miljøfaglig rådgiver? Ny jobb? Se muligheter! Motiveres du av å jobbe i et sterkt fagmiljø med viktige prosjekter som påvirker samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet, er Sweco din kunnskapsbedrift.

Sweco etablerer bisamfunn på taket ved flere bygg

Bikuber, blomsterkasser og innsektshotell installeres på tak for å skape bedre miljø og biomangfold.

InterCity-kontrakt gikk til lokale rådgivere

Kontrakten for InterCity-strekningen Sørli-Lillehammer på Dovrebanen gikk til Sweco og Rambøll.

Sweco videreutvikler Bybanen i Bergen

Sweco får sitt største kollektiv-trafikkoppdrag så langt i Norge når Bybanen i Bergen bygges ut.

Følg den spennende byggingen av verdens høyeste trehus - se live kamera

En boligblokk på 14 etasjer og et unikt konsept realiseres, se videoer.

Mediehuset Media City Bergen - BREEAM Very Good

Sweco er tverrfaglig rådgiver og detaljprosjekterer alle fag for nytt signalbygg i Bergen.

Les siste nyhetsbrev

Bli inspirert og les om Media City Bergen, InterCity, State of the Nation, energioptimalisering, bisamfunn og verdens høyeste trehus.